Feb 13

Аңгеме.

ЖАЛГЫЗДЫК

Атадан алтоо болсоң да,
Ар жалгыздык башта бар .
Асманга колуң созсоң да,
Аңдабайт аны башкалар.
(Чөнтөк дептерден)

Он бала элек, он бала. Уялаш он бир тууган элек. Бир эжемин көзү өтүп, калган тогузубуз ушу тапта ар кайсыл жакта чилдей чачырап жүрөбүз. Нетсе да тириликтин убарагерчилиги ушундай турбайбы. Андыктан дайыма тууган туушкандар менен биргеликте күн кечирүү деле оңойго турбайт шекилдүү. Эх, ата! Ушундан улам бала чагым эсиме түшө берет. Асыресе, набаттай таттуу бала чагымды аябай сагындым. Кайрадан бала чагыма кайтып, он бир тууганым менен бир үйдө, бирге жашоону самап жүрөм, кыялымда. Үйдүн эң кенжеси болгонуман улам бала чагымда өтө эле эрке элем. Менден улуу агамдар, эжемдер болушунча эркелетишип, каалаганымды жасап, эркин өстүм. Мектепке да биринен сала бири колго алып, желкесине көтөрүп барышчу эле. Мектептен келгенден соң, кийим-кечегими которуп, колума бир сындырым токочту алган бойдон дароо көчөгө зуу койчум. Себеби, көчөдө мени оюн күтүүчү. Оюн демекчи, айылыбыздын чаң баскан көчөлөрүндө өзүм курдуу балдар менен ар түркүн оюндарды ойночубуз. Мага баарынан да «бара» тепмей оюну итабар жакчу. Койдун терисинен тегирмендин барасына окшото ай тегерек кылып, кыркып алып, ортосуна коргошундан куюлган топчуну кадап, тепчүбүз. Ар тепкен сайын «барабыз» өйдө көздөй жеңил көкөлөп, кайра ылдый келе жатканда жерге тийгизе койбой, бутубуз менен кайра тээп, канчага чейин тепкенибизди саначубуз. Натыйжада кимибиз көп тепсек, чемпион сыпатында эсептелип эрдемсинчүбүз. Бирок бир жаман жери «бара» тепкенден бут кийим тез жыртылчу. Ошентип жүрүп, далай бут кийимдин түбүнө жеттик го. Анүчүн апабыздан канчалаган кагуу укпадык дейсиң. Бирок да бала эмеспизби. Апабыздын тилдегенин кулактын сыртынан кетирип, кайрадан кызыктуу оюнубуздун шарына агыла берчүбүз.Негизинен, «бара» тепмейден сырткары да биздин балалыктын оюндары толтура эле. Ар бирин эске түшүрүп, жазчудай болсом, кагаз бети чак келбестир, ов. Азыркы компьютердик заманга ыкташкан чакта, азыркы балдар биз ойногон оюндарды ойношпосо деле керек. Көрсө, ар замандын өз-өзүнчө өзгөчөлүгү, өз-өзүнчө оюндары болот тура. Азыркы балдарга эмне, уюлдук телефонун чукулап, же болбосо компьютерден көз албай көркөм тасма тиктесе жетет. Белдери уюп, дене-бою талыкшып, бир орунда отура бергенден көчүктөрү талыганына да кайыл. Дене-бойлорунда кан текши тегиз айланбай, эрте жашында эле бүкчүйгөн абышка-кемпирдин кийишип, карылыкка баш коюп жатышканы менен дегеле чатагы жоктой. Айтор, бу жаатта кеп учугун чубасак, узун сабак кеп болор.

Толугу менен

Feb 10

Үн кошуу..

ЭЛГЕ ЖАНА ЭЛ БАШЧЫГА КАЙРЫЛУУ!

“КР мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө КР ЖК депутаты Урмат АМАНБАЕВАНЫН демилгесин кош колдоп колдоо ирээтинде биз, 500 дөн ашык мүчөсү бар «Кыргыз Көчү» тобу жана эркин жарандар КР Президенти Алмазбек АТАМБАЕВГЕ жана жалпы эле коомчулукка расмий Кайрылуу кат жолдоону туура деп таптык.

Мамлекеттик тил – мамлекеттүүлүктүн  башкы белгилеринин бири катары мыйзамдуу таанылган, белгилүү бир өлкө аймагында бүткүл расмий жана бейрасмий деңгээлдеги мамлекеттик, коомдук иштер милдеттүү түрдө жүргүзүлүүчү, калкынын басымдуу бөлүгүнүн эне тили жана пикир алышуунун каражаты катары турмуштун бардык чөйрөлөрүндө пайдаланылган негизги тил болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жайылтуу жана анын кадыр-баркын көтөрүү багытында көрүлгөн даректүү чаралар коомубузда кыргыз тилине болгон жылуу маанай түзүп, мамлекеттик мекеме-уюмдарда, окуу жайларда жана коомдук сектордо мамлекеттик тилди үйрөнүү, иш кагаздарын орус тили менен катар кыргыз тилинде да жүргүзүү аракеттери жүрүүдө. Буга коомчулук, өзгөчө мамлекеттик чиновниктер, кызматкерлер, ал тургай катардагы эле жарандар арасында кыргыз тилин үйрөнүүнү мамлекеттик тескөө эмес, турмуштук зарылчылык катары кабылдоо, ага артыкчылык берүү аракет-түшүнүктөрү келип чыккандыгын да далил катары белгилеп койолу.

Толугу менен

Feb 08

Жоголгон ай.

Капчыгайды тең бөлүп аккан көк кашка тоо дайрасы чоң арыктын суусундай чакан болгону менен агымы өктөм. Тим эле алдырган асылзатын издеп алда кайда күйүп-бышып бараткан доочудай албуут, жер солкулдата сойлоп бараткан ажыдаардай окторулуп сүрдүү.
– Бирөө келатабы? – дедиң ак жуумал жүзүң ай жарыгына кылая элеңдеп.
– Ким болмок эле, суунун шары…
– Ии – деп койдуң ичтен тына улутунуп. Айдын нуру алтын теңгедей жылтылдап агым менен кошо агып жатты.
– Нурканым, мен сени алып кетейин.
– Каякка?
– Апама келин кылып – «Аялдыкка алып кетейин» деген сөз тилимдин учуна келсе да, айтканга даай албадым. Кол жеткистей туюлган асылзатым, сен бул сөздөн алда канча бийик, алда канча ыйыктай сезилдиң.
– Апаңыз мени келин кылбасын билесиз да. Жигит киши жөн эле сөзгө байланганда эмне. Мен боору бүтүн, баштуу үй-бүлөгө тең эмесмин.
– Нурканым, ал эмне дегениң? Кандай тең эмессиң? Апама айтам, көрөсүн го, ал көнөт. Мен чоңоюп калдым, апам кимди келин кылып, кимди келин кылбасын чечкенге алым жетет – дедим куру намыска алдыра алсыз көкүрөк кагып. Бирок, тээ дил тереңинде апам көнө койбосун сезип сынып да турдум. Сен муңдуу жылмайдың.

Толугу менен

Feb 08

Дос торгой.


“Бала кездеги илимиң таш бетине чегилген сүрөт сыңары”.           СААДИ

“О, өлүгүңдү гана көрүп берейин, кымындай кылган кызматың жок каякта эле жүрөсүң үй бетин көрбөй, тентип”- деген чоң апамдын оңду-сол ачуу тили кулактын сыртынан кайып өтүп, “кабагым” деп койбостон карала боз үйгө “лып” кирип барып, капшыттагы кызылала чүпүрөк тасмал менен орой жабылган чарадагы жапма көмөчтөн бурдай сугунуп, жалпыйган жашыл сыр мискейдеги саамал кымыздан чөгөлөй калып чөмүчтөп жутуп, ток пейил тарта акырын жылып сыртка чыгып, бозүй артындагы күн жартылай тийген көлөкөдө жаткан көң жапкан эски таарга чалкалай жата калып, көпкөк асманды кадала тиктеп, көшүлүп, дос торгойдун добушун издегенче, “ээ чечек, кайда житип кеттиң дагы, бээ саан болуп кетпедиби, бас эле бас” деп тизесине тултуйта чүпүрөк ороп жаткан жаш апамды, “э балам, чакаларды ала бассаң боло” деп “бурк” этип койгон Токой атамды, “үйгө жолобой эле качып жүрөт, ал деле бээни саадырсын” дешип жапырт атаандашкан чоң-кичине бир туугандарымды, баарын ичимен ашата сөгүп, кызарып-татарып, кыжырым кайнагыча желеге жетип, жөн жетпей жылкынын ар кай жерде чочойгон жаңы чычкан тезектерин чүйрүйгөн жаман керзөтүгүм менен тушкелди чачыратып, оң-тетири байланган жазыксыз кулундарды чандырга тээп тургузуп, төрт желе бээни эптеп саадыра салып, апамдын “үйгө бас” деген үнүн жактырбай, үңүрөйүп, жылкы аралай жашынып, жапсарга кире качып, ошол бойдон жоголгонум жоголгон.

Эч бир жандын эсине келбеген, сезип, туйуп, түшүнүгү жетпеген, кымындай болсо да мен үчүн кыйла кызыктуу жана кыйла татаал “кызматым” бар экенин менин ал “ардактууларым” кайдан билишсин. Болушунча “пок” чукуп, жер чукуп, уучум толо сөөлжан чогултуп, кыбыратып, жыбыратып, курдаштардай, боордоштордой сезилген боз торгой досумдун чөйчөктөй болгон уясына ашыгып, уядагы кызыл эт жыпжылаңач сарооз балапандарына учуп жетип, дабыш чыкканда эле баштары башаламан кыймылга келип, жапырт ооздорун ача чыйпылдашкан төрт кичинекей макулуктун кекиртектерине ирээти менен кертип-кертип сөөлжан сала берип, илмийген ичке моюндары баштарын көтөрө албай, бирине-бири арта сала мемиреп, үйлөгөн шардай чатырай түшкөн курсактары дирт-дирт согуп, эч кыймылсыз жатып калгандары, жамандыка барбасыма толук көзү жеткен боз торгой мени жандай учуп-конуп, жаныма бир аз байрала калып, андан соң көөнү толо көкөлөй учуп, кубулжута сайрап отуруп көк асманга сиңип кеткен дос торгойдун үнү улам катуулап, айланага, андан бүт ааламга жаңырып, достукту даңазалагандай, мени мактап, мен үчүн миң түркүн обон созуп жаткандай туюлуп, балапан менен балапан болуп, магдырап көшүлө уйкуга кирип, уктап калып, каш карайган караңгы күүгүм, селт этип чочуп, үйдү эстеп, жоголду, “тентип, адашып” деген ызы-чуу, күрү-күү үндөр алыстан жаңырып, таттуу кыялымды бузуп, булгап, ошол замат коркуу сезимим күчөп, мурунду “шорк” эткизе жеңим менен бир шыпырып аачып алып, кечки салкынга чыйрыга үйдү көздөй илкип басып бараткандан бери билинип-билинбеген, канчалаган ай-жылдар артта калып кетти…

Асыран АЙДАРАЛИЕВ, Келсинки шаары, 21.09.2012.

Feb 05

Айжаркын Эргешова. “Жарыгым”

(аңгеме)

Мен сен жөнүндө көп нерсе жазам. Болгону сен аны окубайсың. Эмне үчүн билесиңби? Ал менин жүрөгүмдө жазылуу. Сен болсо менин жүрөгүмө кирүүгө негедир батынбай жүрөсүң. Билем, үй-бүлөңдү кыйбайсың. Ал үчүн сени күнөөлөбөйм алтыным. Ар бир ата, үй ээси өз очогун талкалоого эмес, аны калкалоого милдеттүү. Эгер азыркы ажырашкан ар бүлөнүн атасы сенчилеп балдарына кыйылса, алар үчүн өз сүйүүсүн курмандыкка чалса атасыз балдар, ажырашкан үй – бүлөлөр аз болмок, абдан аз болмок. Бирок, менчилеп асылын зарыгып күткөн бактысыз жалгыз аялдардын саны арбымак. Аттиң ай, кайда барсаң Мамайдын көрү деген ушул беле…

Толугу менен

Feb 04

Уяң кыз..

Акбар КУБАНЫЧБЕКОВ. Нарын облусуна караштуу Ат-Башы районундагы Кара-Суу айылында 1992-жылы 22-апрелде туулган. Борборубуздагы №69 мектеп-гимназиясын аяктап, азыркы тапта КУУнун 3-курсунда окуйт. «Түнкү Белес» радиосунун алып баруучусу. «Жаш канат» жаштар адабий уюмунун мүчөсү. Мамлекеттик жана шаардык деңгээлдеги сыйлыктардын ээси. «ПЕРИШТЕНИН КАНАТЫ» аттуу ырлар жыйнагы чыккан.

 

Толугу менен

Feb 03

Тагдыр..

АЙРЫЛЫШ ЖОЛ.

Бул жол айылга кире бериштен айрылат. Демейде, тээ бир топ жерден чогуу келген жолоочулар ушул жерден туш-тушка айрылышат да, айрылаарда улуубу кичүүбү, карыбы жашпы, айтор кандай адам болбосун жок дегенде беш  мүнөт бирдемени кобурашат. Катар келаткан эки кыз көпкө турушту. Ушунча узактан, (тээ айылдан беш чакырым алыс мектептен) келишсе деле сөзү түгөнгөн эмеспи, шыңкылдашып тура беришти.
-Кандайсыңар кыздар? – деген үндөн экөө тең бирдей селт эте баш көтөрдү да, анан атчан турган боз баланы көргөн курбулар кыз каадасын кыла кымырынып ооз учунан алик ала эриндерин бүлк эттирди.
– Кимиңер мага шерик болосуңар? – деди боз бала кыздардын жанынан кете албай.
– Биздин өз жолубуз бар – деди Мунар каш серпе.
– Бул жерде эки айрылыш гана жол, үчөө  болсо ар кимибиздин өз жолубуз бар демекпиз. Азыр кандай болбосун бириң мага шерик болосуңар, кана кимиң? – деди Зарыл. Айкашка ат кашкасын жаркылдата Мунарды жандады.
– Ээсинен аты акылдуу тура, жаныбар. Ээсичилеп такып отурбай билип турат

– деди Самаркан сөз менен чымчый. Мунар жайдары жылмайды. Аттын кермек чөп жыттанган ысык деми кыздын дал кулак түбүнөн энтиге дем алып, ооздугун кычырата тыбырап алды. Сыягы буту талыды окшойт.
– Мына шерикти атым тапты, чын эле атым акылдуу, кеттикпи Мунар? – Зарыл ууртундагы чуңкурун жаркырата жагымдуу күлүмсүрөдү.
Кыз унчукпай баш чайкады.
– Тиштеп албайт бара бер – деди Самаркан астейдил. Көздөрү бажырайган, ууртунда бармак басым чуңкуру ак жүзүнө бир башкача ажар берген узун бойлуу бул боз улан далай кыздын аздеги болчу.
– Мен бүгүн Майра эжемкине барам, бул жолу жолубуз чын эле үч айрылыш болуп калды – деди Мунар кыңырылып.
Алар ошентип жолукту, да ошентип басаар жолу бир болсо да эки айры жолго түшүштү. Андан кийин арадан бир топ мезгил өттү, Мунардын онду бүтөөрүм менен окууга тапшырам деген тилеги таш капты.

Толугу менен

Jan 31

Мурас..

Алымкул ТАШЛАНОВ, Бишкек, 2004-жыл.

******************************************************************

Б А Р К Т А Л Б А Г А Н   Б А А Л У У Л У К.

Кыргыз борбору Бишкек шаарында укмуштай уникалдуу, ашкере жөнөкөй, өтө мекенчил, өзгөчө таланттуу Алымкул ТАШЛАНОВ деген адам жашайт. Антип өзгөчөлөнткөнүмдүн себеби эле ушул. Бул адам, “мен минтип атам, тигинтип атам, мага бул керек, тигил керек” деп жулунбайт. “Кудай буйурган күнү баардыгы болоор, сабыр кылалы, сабырдуулук баарын жеңет” деп унчукпай эле эч кимдин колунан келбеген, эл үчүн эсепсиз баалуу жумушун аркалап келет. Алымкул аганын өзүнүн жеке карамагында өмүр бою чогултуп, бапестеп, барктап, канаттууга кактырбай тумшуктууга чоктурбай, чогултуп, ушул күнгө чейин сактап келип, өзү түзүп алган жомоктогудай “техника музейинде” элүү миңден ашык миң түрдүү экспонаттар бар. Башкача айтканда “мен техника” аттуунун түрлөрүн, бүтүндөй жаралуу тарыхын ным баскан жертөлөдөгү “музейден” тапса болот.

Эми ушу Музей тарыхына бир аз кайрыла кетейин. Тээ 2003-жылдары бул “Техникалык музей” борбордун чок ортосундагы Мамлекеттик эки кабаттуу эски Тарых музейинин сол канатында чоңураак аткаминээрдин “көчүгү” айланбаган бир кичинекей бөлмөгө жайгашып, кичине болсо да киши-кара кирип-чыгып, алтындан да кымбат, көөнөрбөгөн мурас, байлык бар экенин далайлар көрүп турушчу. Эң башкысы чакан бөлмө болсо да кургак, таптаза, жарык, көрүүчүлөр үчүн өтө ыңгайлуу жай болчу. Баалуулук дегенди уруп ойнобогон, өзүнөн башканы өмүрү жактырбаган, акылы тайкы адамдардын айынан ушул “улуу мурас” ошол Тарых музейдин жакшынакакй бөлмөсүнөн “сасыган” жертөлөсүнө сүрүлүп чыгып, чирип, бузулуу коркунучуна кептелгенине алты жылдан ашты. Көзүн май баскан, көпкөн, улгайып эле калган биздин бир “урматтуу” эжекебиз “мындай темир тезектин кимге кереги бар, эртең бошотпосоң эшике бирден ыргыттырам” деп Алымкул аксакалдын баалуу “уясын” тартып алганын өз көзүм менен көрүп, күбө болдум эле. Азыркы тагдыры кандай экенин билбейм албетте. Ким билет, жаңы бийлик келип, жарык, кургак жайга көчүрүп койушкан болсо анда баалуу иш жасаган болушат. Баалуу экспонаттар жөнүндө. Ашык кеми жок, апыртпай айтсам 17-кылымдан берки буюмдар бар. Алымкул абанын бала кезден бери чогулткан байлыгы баа жеткис, себеби, элүү миңден ашкан экспонатынын ар биринин жаралуу тарыхын жадыбалдай жатка билет, өзү оңдойт, таптаза кармайт жана дээрлик көпчүлүгү кадимкидей жарактуу, иштейт. Өтө сейрек кездешкен, ал гана эмес таптакыр жок болуп кеткен буюмдарды ушул музейден көрсө болооруна далай күбө болдум. Бир мисал, 18-кылымда Германиядан чыккан үч пианинонун бирөө ушу кишинин колунда. “Бирөө Германияда сакталып турат, бирөө такыр дайынсыз, кайда жоголгонун ушу күнгө чейин билалбай келем” деди эле Алымкул аба. Азыр эстеп алып, жазып жатканымдын себеби дүйнөдөгү эң бай экспонаты бар делген Санкт-Петербургдагы “Техника музейинин” жетекчилери келгенде, “бизде жок далай буюмдар бар турбайбы, канча десе да карабай сатып алабыз” деп тамшанып кетишкен музейдин тагдыры кантти экен, ным басып, дат басып, чирип кетпеди бекен” деп кейигенден кийинки ой толгоолорум ушул болду..

Асыран АЙДАРАЛИЕВ, эркин журналист. Келсинки шаары. 2013-жыл.
Автордун сүрөттөрү.

Миң түрлүү техника буюмдары.

Кийим тиккен машинкалар. Отузга жакын түрү бар.

 

Алгачкы сүрөт чыгаргыч.

Алгачкы тергич машинкалар. Азыркыча Эсепкер (Компьютер).

Латундан, жезден жазалган идиштер. 19-кылым.

Алгачкы телевизор-радио, телефондор.

 

 

 

Байланыш аппараттары.

 


Jan 30

Сыр..

“Ак кептердин” кезектеги каарманы, жаш акын Анарбек АБАЗБЕКОВ 1989-жылдын 5-мартында Нарын обулусуна караштуу Жумгал районунун Чоң-Дөбө айылында туулган. Жусуп Баласагын атындагы КУУну аяктап, учурда Евразиялык университеттин 2-курсунда сырттан окуйт. Журналистика тармагында эмгектенип келет.

 

 

 

Толугу менен

Jan 22

АРМАНГА АЙЛАНГАН ТАГДЫР.

Чубак САТАЕВ.

БИЙИК ТОО, АСМАН, ААЛАМГА,
БИРИНДЕП КЕТКЕН КЫРГЫЗДАР!
БИЛИНБЕЙ КЕЛИП БУЛ ЖАШООГО,
БИР ЖАНЫП ӨЧКӨН «ЖЫЛДЫЗДАР!»..

Таланттуу обончу жана аткаруучу, бул өмүргө өзгөчө бир “жарк” дей түшүп кайра “жалп” өчкөн чыныгы “жылдыз” Чубак САТАЕВ тирүү болсо өткөн 13-январда 53 эле жашка чыкмак. 20 жыл мурун болгону 33 жашка чыгып чыкпай, таланты ташкындап турган маалда капыстан каза болуп, бул жашоо менен кош айтышып кете берген. Кыскасы даңазасы таш жарып турган. 87-жылдары болсо керек эле, Бишкектин «Восток-5» кичи районундагы «Набережный» көчөсүндө Маданият министирлигинин жатаканасы бар болчу. Ошол жерде көптөгөн маданият ишмерлер үй-бүлөлөрү менен кымындай, көчүк айланбаган тар бөлмөлөрдө тыгылып жашашчу. Опера жана балет театрында иштегендиктен, экинчи чети ошол жатаканада жашаган жакын досумдукуна байма-бай каттап тураар элек. Айрыкча дем алыш күндөрү Чубактын атактуу «Арманы» алты кабаттуу жатакананы өзгөчө шаңга бөлөп, топураган күйөрмандар улам бир чакан бөлмөлөрдүн босогосунда тыгылышып, узунунан кеткен тар коридордо котолоп, батпай турчубуз. Тээ түн бир оокумга чейин аккердеон үнү басылбай, Чубактын шайы кетип, үнү каргылдана баштаганда кана бирин сериндеп отуруп тарап кетчибиз. Арман, арман, арман, арман, арман, арман аай…  Ар бир кабаттан, ар кайсы бурчтан, кызы деле, эркеги деле, эшиктен деле, тешиктен деле ичинен сыздап, боздоп, күңкүлдөп, мыңкылдаган “армандар” тынымсыз, дембе-дем эле кулака жаңырып турчу.. Арман, арман, арман, арман, арман ай…

Толугу менен