Nov 29

“Залкар ойлор”

Омар ХАЯМ. Көрүнүктүү Перс акыны, математик, астроном, астролог, философ.

 

 

“МЕН АЛДЫМА ИЛИМДИН БАРДЫК ТАРМАГЫН БИЛҮҮ МАКСАТЫН КОЙГОМ. БИЛБЕГЕН НЕРСЕМ АЗ ГАНА КАЛГАН. БИРОК БИЛГЕНДЕРИМДИ СЫН КӨЗ МЕНЕН КАРАП КӨРСӨМ, ӨМҮРҮМДҮН КӨПЧҮЛҮГҮ БЕКЕР ӨТҮП, ЭЧ НЕРСЕНИ БИЛБЕЙ КАЛЫПТЫРМЫН!”..