Feb 25

Аракет..

МОСКВАЛЫК КЫРГЫЗ ЖЕТКИНЧЕКТЕР КЫРГЫЗ ТЕГИН УНУТУШПАЙТ.

«Алыс калып туулуп өскөн Мекенден,
Айыга албай жүргөн кезде кеселден.
Өгөйлөбөй өз койнуңа батырдың,
Өмүр бою сага таазим этем мен!..» сыпатындагы ыр саптарым менен Москвага карата жылуу оюмду ортого салдым эле, бир канча жыл илгери. Ырасында эле ошондой. Мекенден четте жүргөн мен сыяктуу кыргыз боордошторумун бир даарын өз койнуна батырып, өтөлгөлүү өмүр күндөрүн кечирүүгө зор өбөлгө түзүп келе жаткандыгы жашыруун эмес. Андыктан, Москвада өкүм сүргөн ар бир окуя көңүл элегимен сыртта калбастыгы айдан ачык. Маселен, үстүбүздөгү жылдын 17-февраль күнү Москва шаарындагы «Зирек Club» тарабынан уюштурулган «Жекшемби күнкү мектеп» долбоорунун жүзөгө ашырылышы сезим толкутарлык. Толугу менен