Mar 22

Тапалак..

«КЫРГЫЗ КӨЧҮ» МЕКЕНЧИЛДЕР ТОБУНУН ДЕМИЛГЕСИ МЕНЕН
МЫНДАН ЭКИ ЖЫЛ ИЛГЕРИ БАШТАЛГАН ЭҢ КЫЗЫКТУУ ЖАНА
ЭСТЕ КАЛА ТУРГАН ЧАКАН ЖАНАН БАЙГЕЛҮҮ ИШ ЧАРАЛАРЫБЫЗДЫН
АЛГАЧКЫЛАРЫНАН БОЛУП ЭСЕПТЕЛИП ЖҮРГӨН
«ТАПКАН ТАПАЛАК» АТТУУ ОЙУНУБУЗДУН
ӨЗДҮК АЙЫЛЫБЫЗДАГЫ (САЙТ)
«К  Ө  Р  Г  Ө  З  М  Ө    Б  У  Р  Ч  У»

ээ 87

ээ 88

ээ 89

ээ 90

ээ 91

ээ 92

ээ 93

ээ 96

ээ 94

ээ 97

ээ 99

ээ 100

ээ 102

ээ 103

ээ 104

ээ 105

ээ 106

ээ 109

ээ 107

ээ 108

ээ 110

ээ 112

ээ 113

ээ 114

ээ 115

ээ 116 ээ 117

ээ 98

ээ 111