Nov 29

Сырдуу дүйнө..

 ЖЕР ШАРЫ ЖАНА ЖЕТИ КЕРЕМЕТ!