Буурул түн..

*************************************************************************************************************
ТАҢ ШООКУМУ

Топтой желим жер шардын түндүгүнө,
Томолонуп, адашып келген кыргыз.
Тоолук кыйал, мүнөзү түк өзгөрбөй,
Токой-черин аралап «желген» кыргыз..

Булуң-бурчун кыдырып буурул түндө,
Бозат кылып кайыгын «минген» кыргыз.
Бук, санаасын тыйалбай булут, булут,
Булбул элин сагынган «инген» кыргыз..

Буура, буура өркөчтөй сур булуттар,
Буурул түндө буулугуп жүргөн кыргыз.
Булбул куштай бурганак, жан дүйнөсү,
Булгап колун бир ыйлап, күлгөн кыргыз.

Ай чапчыган Ала-Тоосу алыс, алыс,
Ала булут, асман көк, чолпон жылдыз.
Түмөн ойго чөмүлүп, түркүн, түркүн,
Түндүр, күндүр буулугуп, түтөйт кыргыз.

Шоола чачып түнүндө, шоокум, шоокум,
Шолок, шолок эчкирип ыйлайт кыргыз.
Шоокум сепкен өлкөнүн керемети,

жыйнайт кыргыз!
Түнү да, күнү бөлөк бул өлкөнүн,
Булуттар буурул түнгө келгилечи,
Бук кылбай колуңарды бергилечи.
Буулугуп, Ата-Журтум көздөн учат,
А силер учак болуп бергилечи.
Булуттар буурул түнгө келгилечи,

Булбул үнү алыстан мукам чыгып
Бул менин булуттарга айткым келип,
Буурул түндү жамынган кусалыгым.

2

ээ 17

 

22

 

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *