Шайлоо – 2015..

******************************************************************************************************************
Тил 6Т У Р  —  К Ы Р Г Ы З Ы М !.

Үшкүрүнүп, бышкырык,
Ызы-чуулуу, ышкырык,
Жар-жар салган үн келди.
Шаар-айылы тик туруп,
Шайлай турган күн келди.
Өктөбүрдүн үчү-төртү,
Өзгөрүүгө, ойлонууга,
Өзгөчө бир «түн» берди!
Тургун Кыргыз, көзүңдү ач!
Тарых, тандоо, чын келди!.

Беш жыл, беш жыл бир эле,
Берилеп келээр ырысың.
«Честныйлыкты» көрсөтүп,
Чертип, түздөп, тазалап,
Чеке, баштын бырышын.
Улут үчүн күйөм десең,
Урпактардын ырыскысын,
Уурдатпоого тырышың,
Уурдап жатса урушуң..
Ыйлап турса ыйык жерим..
Ыр жазганым курусун!.Тил 2

Кылымдарды карыткан,
Кыргыз, элең, кыргызсың.
Азсың, бирок көктөгү,
Алоолонгон жылдызсың.
Далай жылдар кыйнап туру,
«Дабаасы» кор турмуштун.
Бөлүнгөндү бөрү жейт,
Бөлүнбөгүн кыргызсың,
Босогодо төртү турат,
Боло көргүн бир муштум!.

Тагдырыңды тандоо үчүн,
Тургун өйдө, тумчукпай,
Турмушуңду кордоп жатса,
Турасыңбы унчукпай?.
Ынтымакты «курут» кылса.
Ыйманыбыз улуп турса,
Жок болобуз, үн чыкпай.
Манас Шердин урпагысың,
Март болгунуң, курушпай,
Туур-конушуң ээлеп кетет,
Турчу Боорум, бырышпай!.
Тургун Кыргыз, тырышпай!.

Алданганың, сатылганың,
Арам тамак, курусун.
Анда шордуу кыргызым,
Алардын сен кулусуң.
Ууру, кески ушинтип,
Талайт, тонойт улутун.
Чакырыгым бир боорум!
Жем болбогун жалганга,
Жемкорлорго жалданба,
Жашырып-жаап чындыкты,
Калпты сүйлөп карганба.
Тур Кыргызым, күн келди!
Тургун Кыргыз, алданба!.

Жылаандары жык толгон,
Соймолоңдойт «тымызын»,
Ууга айлантты, соолутуп,
Кыргызымдын «кымызын».
Жамбаштаба кыргызым!
Жаксын кимге жагынып,
Жалпалактап турушуң.
Келсин жалаң жаңы жүздөр,
«Доңуз», «чөөлөр» курусун!
Доорубуз бир оңолсун,
Долу, чырлар жоголсун!
Ойгон, ойгон, ойгон бүгүн,
Ойлон Элдин ырысын.
Ойгон дагы ойлонгунуң!
Оор жашооңун оң тарапка,
Обдулушун, жылышын!
Туу тутканым, турпагым,
Тургун Кыргыз, тур эми!
Туулгандан жылыбаган,
Тумшугуң бир жылысын!.

Асыран АЙДАРАЛИЕВ. Финляндия, Келсинки шаары. 30.09.2015.

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *