Ойлон кыргыз!.

******************************************************************************************************************

ЖЕРДИ САТКАН ЧЫНЫГЫ ЧЫККЫНЧЫЛЫК!

Тээ илгери-илгери өткөн замандарда гүлдөп өскөн өтө бай, бардар жашаган бир өлкө болгон экен. Падышасы ашкере калыс болгон дешет. Ошол өлкөгө жакынкы эле кошуналарынын биринин көзү түшүп, кастык кылуу максатында алардын көралбас, ачкөз падышасы жоокерлерин жөнөткөн имиш. Алары келип «биздин каардуу ханыбыз сенин атактуу кара тулпарыңды сурап жатат, эгер бербесең, талабын аткарбасаң элиңди кырып, жериңди басып алабыз» дешет. Калыс падыша ойлонбой туруп тулпарын тигилерге кармата берет. Аз убакыт өтпөй байагы баскынчылар кайра дагы келишет. «Каардуу ханыбыз сенин ашкере сулуу айалыңды берүүсүн талап кылып жатат, болбосо эртең эле элиңди кырып, жериңди күлгө айландырабыз» дешет. Падыша бир аз ойлонуп, башын чайкайт дагы байагыларга келишкен сулуу келинчегин кармата берет. Жыл айланбай жанагы зөөкүр желдеттер кайрадан пайда болот. Бу сапар алар атырылып катуу келишет. Падышага өкүм сүйлөп «өлүп жок болуп, кырылгыңар келбесе баланча жердеги бастанча деген өзөндү биздин карамагыбызга өткөрүп бересиңер, болбосо азыр эле кыргынды баштайбыз» дешет. Ошондо байагы оор басырыктуу, оозунан эзели катуу сөз чыкпаган калыс падыша каарын катуу төгүп, ачуу айкырык салып, өзүнүн кол башчысын чакыртат да, чамынган зөөкүрлөрдүн баарынын башын алдырып салат. Алдырып салат да, бүтүндөй аскерине буйрук берип, ага кошуп элин жоого каршы аттанууга чакырат. Падышанын мындай кадамын анча түшүнө бербеген акылман кеңешчиси падышага төмөндөгүдөй суроо узатат. «Улуу урматтуу таксырым, эмне себептен тепкедей жер үчүн мынча каарыңызды төктүңүз, атактуу тулпарыңздан, асыл жарыңыздан да ушул карыш жер баалуубу, кымбатпы» деп сураган экен. Ошондо падыша: «Тепкедей эмес бир укум жер үчүн кашык каныбыз калганча кармашабыз, башыбызды сайабыз, ат да табылат, айал да табылат, ал эми ата-бабадан калган мурас, ыйык жер табылбайт, аны чоочун бирөөгө бермек турсун бейчеки бастырып, тебелетүүгө акыбыз жок, андан өткөн оор кылмыш болбойт. Жерин сатуу же аны душманга тартуулоо, андай жолго баруу Ата конушун, Энесин, бүтүндөй элин сатканга барабар» деп жооп берген экен. Мынакей, балким бул уламыштыр же жомоктур, бирок элин-жерин сүйгөн падыша так ушундай гана болуш керек?

Асыран АЙДАРАЛИЕВ. Эркин журналист, Келсинки шаары.

ээ 33

ээ 34

ээ 35

ээ 36

ээ 37

ээ 38

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *