May 02

Ачылыш..

Аалам кезген Кыргыз акындарынын ийгилиги. Мскөө шаарында.

May 01

Улуу кыргыз урпагы..

ээ 14