Аксиома..

*****************************************************************************************************************

ээ 37

КОЙЧУМАНОВА Гүлжан Кадыровна 1965-жылы туулган. Ош педагогикалык институтунун филология факультетин аяктаган. Аспирантураны бүткөн. Филология илимдеринин кандидаты, доцент .

Жогорку окуу жайында 1991-жылдан бери иштейт. 1996-жылдан 2008-жылга чейин кафедра башчысы кызматын аркалаган. 7 окуу-усулдук  жана 1 монографиялык эмгектин, 25 илимий-теориялык багыттагы макалалардын ээси. Бир нече эл аралык илимий теориялык конференцияларда жана симпозиумдарда активдүү катышып, доклад окуган жана илимий  макалалары жарыяланган. Карьерасындагы туруктуулукка жана ийгиликтерге карабастан лидерлик сапатка жана инсандык өсүүгө карата умтулуусу аны өзүн-өзү башкаруу чөйрөсүндө сынап көрүүгө түрткү болгон.

Гүлжандын психология, баарлашуу искусствосу жана дипломатия тармагында алган практикалык билимдери, турмуштук тажрыйбасы жана ар дайым өзүн-өзү өркүндөтүүсү өнөктөштүк компанияларда эмгек жолун улантууга жардам берген. Кандай гана болбосун кырдаалды тез түшүнө билүү жана алдына койгон талап-милдеттерге туура чечимдерди ойлонуп кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнөн улам, жамааттан бөлүнүп чыгууга, өзү иштеген эл аралык компанияларда эң чоң лидерлердин бири болууга жетишет.  Аны өзгөчө кайраттуулугу, өзүн-өзү сынай билүүсү, турмушка карата болгон концептуалдуу, системалуу мамилеси, билим менен тажрыйбаны айкалыштыра билүүсү башкалардан айырмалап, өзгөчөлөнтүп турат.

Таланттуу адам бардык жактан таланттуу деп бекеринен айтпаса керек. Өнөктөштүк системасында иш аракеттерди жүргүзүү, инсандар аралык баарлашуу, жумуш процессти уюштуруу, келечекти пландаштыруу, маркетингди талдай билүү, натыйжалуу сатуулар жана команданы башкаруу боюнча чоң тажрыйбалады арттырды. Татаал жана катаал шарттардагы дээрлик аткарылбас ишти стандарттуу эмес ой жүгүртүүдөн, инсандык жана лидерлик сапаттардан улам Гүлжан Кадыровна, бул тармакта да албан-албан ийгиликтерге жетишти. Өнөктөштүк маркетинг системасындагы иштин натыйжасы катарында KGC эл аралык маркетинг компаниясында  лидерликке жетишип, Түштүк Африкага (сентябрь,2006-ж) (Марокко, Кассабланка, Ессесуэра), Турцияга (декабрь, 2006-ж)(Стамбул, Анталия) жолдома алуусу, эң жогорку даражадагы “Национальный нетворкер” статусунун (сентябрь,2007-ж) Франциядагы Канны шаарында сыйлыгун алууга жетишүүсү, “Улуу ашуу” Эл аралык компаниясында эң жогорку “Баш Төрө” квалификациясына жетишүүсү менен  Балхашка, Астанага, Анталияга жолдомо алуусу, “Сибир саламаттыгы” корпорациясында ОАЭ Дубай, Абу Дабиге (апрель, 2011-ж) “профессионал” квалификациясы менен (сентябрь,2011-ж) Скандинавия өлкөлөрүнө ((Финляндия, Швеция, Дания, Эстония) жана саякатка баруусу жетишкен ийгиликтеринен  болуп саналат. Электрондук интернет-бизнес системасында да бир нече проекттер менен иштеп “бириллиант менеджер” статусуна жетишип, (август, 2012-ж) Сочидеги “Каравелла” аттуу Эл аралык ден соолукту чыңдоо борборунун курулушуна акционер катары алгачкы кирпичин койуу аземине катышып келген. Ал кесиптик жашоосунда мээнеткеч иштерман айым  болсо, бактылуу үй- бүлөдө эки уул, бир кызга мээримдүү эне, сүйүктүү жар.

Бүгүнкү күндө Койчуманова Гүлжан жаңычыл ой жүгүрткөн мастер-класс  бизнес тренер, ийгиликке муктаж болгондорго насаатчы, адамдардын жана өзүнүн жашоо сапатын өзгөрткөн адам. Ошол эле учурда жупуну, жөнөкөй жана ишенимдүү адам бойдон калууда. Бул багыттагы ийгилик коштогон мазмундуу, кызыктуу жана жемиштүү жашоосу илим-билим чөйрөсүнө аны кайрадан жетелеп келет. Гүлжан учурга карата билим берүү тармагындагы жаңы технологиялар, натыйжалуу долбоорлорду башкаруу боюнча чоң көрөңгө топтогон. Инноватор, энтузиаст, максималист, идеяларды ойлоп табуучу – Гүлжан Кадыровнанын бизнесте жогорку жыйынтыктарга жетүүгө жана пикирлештерин жалпы максатка баштоого бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Мунун күбөсү катары  жашоодогу анын жетишкендиктери, таалим-тарбиясы, илим-билими, эрктүү-күчтүү мүнөзү, жигердүүлүгү, адеп-ахлактык принциптери, заманынан алдыда жүргөн динамикалуу өнүгүүсү, чыгармачылыгы, стратегиялык көрө билүүсү жана бийик максаттарга умтулуусу болуп саналат.

Салам деп кабар берди келгин куштар,

Жаз менен бирге келип өмүрүмө,

Тагдырдын бурулуш мезгилинен.

 

Жаныма жакын келип  жытым иске,

Тентек жел сиңирип кете электе,

Жаз болуп, жаз жыттанган илебимден.

 

Кайгыңды кубанчыңды бөлүп келем,

Сен үчүн уурдап алган  убактымда,

Сапарлаш дайым болуп өзүң менен.

 

*****************************************************************************************************************

 

Көңүлдө уялаган үмүт кербен,

Сапарга чыгат түнкү сейил менен.

Таң заардан күтүп алчы жашыл аалам,

Нур шоола чачыратып карегиңден.

 

Айланып көк шиберди бубак баскан.

Көрүүдөн көзүм тойбой кумарлансам.

Шайтан да пейилинен кайтып кетсин,

Азгырып жан дүйнөмдү курчап алган.

*****************************************************************************************************************

Ууз сүйүү жан дилиңде тазалык

Тарам-тарам тамырларың таралып,

Бүгүн мына бет алдымда турасын,

Өзүң болуп өмүрүмө гүл азык.

 

Кечээги элес кайра баштан жанданып,

Келип турат сезимдерге жаз алып.

Көңүлдө уюйт сан ойлордун түрмөгү

Кылыктанса кыз кыялы назданып.

 

Эсте калып сүйлөгөнүң, күлгөнүң

Курчоосунда санаркоонун жүргөнмүн.

Күйүт салып кете бергем, оо анда…

Сен жетпеген түп жагына дүйнөнүн.

 

Кош келипсин, баркың билээр кез келген,

Баарлашып сүйлөп берчи өткөндөн.

Жетпей калып муңга баткан махабат,

Гүлдөй жанып нурун алсын көктөмдөн.

 

******************************************************************************************************************

 

Күтпөгөм келген болсоң кабар алып

Буйрукпу, баш ийдиңби тагдырыңа.

Кездештим кетсем дагы көңүл калып,

Буулуккан бугум чыгып көз жашыма.

 

Таарынткам ага дагы болгон себеп,

Табылбас айла-амалга көңүл керек.

Окшотуп өмүр жолум башкаларга,

Жаңылган эми ал күн кайдан келмек.

 

Моюнга алып турдук, ооба, чындык,

Бул күндөр багындырса таазим кылдык.

Текебер мүнөздөр да тебеленип,

Тек гана үн катпастан карап турдук.

 

Майрамдар майрамга да окшобогон,

Маанайлар чөккөн күндөр көпкө болгон.

Сага эмес махабатка кулдук уруп,

Аргасыз аккан сезим токтобогон.

 

Тирилик тузагында күрөш бүтпөй,

Жүрсөм да келээриңди өзүм күтпөй,

Жан дүйнөм кыял менен жетип барып

А бирок турган эле күдөр үзбөй….

 

******************************************************************************************************************

 

КЫЯЛДАР ДҮЙНӨСҮНДӨ.

 

Жашоонун дүйнөсүндө азгырылма,

Көпкө жүргөн экенмин…азыр мына

Мемиреген бейкуттук мелт-калт этет,

Тыңшасам жан дүйнөмдүн дымагына.

 

Көз жоосуна бейтааныш дүйнө кеңип,

Көкүрөккө ааламды батырам да,

Толкун болуп, чайпалып бараткансыйм…

О сезим! Сен окшойсун океанга!

 

Мажирөө тиричилик жанды эзип,

Жатса да жашыл бүчүр тебеленип…

Толкундап токтобогон кыял деми,

Дүрбөтөт өлбөстүктөн дарек берип.

 

ээ 41Нур тарап чыгыш жактан аппак, жарык

Көңүлүм көктү көздөй канат кагып,

Өжөрлүк үмүт менен жуурулушат,

Өзүмдүн, өзгөлөрдүн тынчын алып.

 

Аралап тамырымды, өзөгүмдү,

Кандайдыр эргүү берип бир керемет.

Жагымдуу илебинен ушул күндүн,

Бермет кылып сезимди барат ээлеп.

 

Унуткарып өзүмдү, башкаларды,

Ойлоп турап… таң калам…суроо салам…

Тагдырдын ар жагында тагдыр барбы,

Опурталдуу мезгилдин оту жаккан.

 

Баш ийбеген ой менен тирелише

Эргүү менен кыялда учат дүйнөм,

Толтуруп асманымды зор үмүткө,

Талаа болуп, көл болуп өмүр сүрөм.

 

АКСИОМА

Үшкүрсөм да демим чыкпай өрт болуп,
Буктурмада калган өңдүү абалым.
Зилдеп кеткен көңүл дарттын түтүнү.
Чымын жаным сыздайт көрүп карааның.

Жүрөктү эзип жатса дагы бул өмүр,
Өжөрлүктүн күүсүн чалып бараттым.
Үн катпастан каршы туруп өзүңө,
Кара жаан бороонуңду тараттым.

Гүлдөй өңүм боппоз болуп ошондо,
Төгүлө албай көпкө турду  буркурап.
Ай талаага чачкан кезде өзүмдү,
Күн желеси күүгүм тартты утурлап,

Жеңил мүнөз жаалы күчтүү соңунда
Жалбырттады кагазга окшоп шарактап.
Өмүр баян бир аз жетпей соңуна ,
Барактары бараткансыйт аяктап…

Сени менен өзүм эмес көлөкөм,
Жандап турду дос-душмандын көзүнө.
Жан дилимди сууруп алып денемден,
Жалбарганга жаратканым бир күбө…

Мээрим күтпөй кайыл болуп баарына,
Мейкиндикке чыгып кеттим таңкы заар.
Ташкындаган селге тутуп өзүмдү,
Алсыз болуп   ийбесмин  күң сыңар.

Көңүл кушу кеткен учуп зымырап,
Өткүн өттү…мезгил артка кайрылбас.
Ал түнөгөн жерде калды кызгылт так,
Томолонуп түшкөн кезде тамчы жаш.

******************************************************************************************************************

 

Тынчымды алып кандайдыр бир табигат,

Көңүл отун удургутат жандырат.

Дилдеги “мен”кудурети  адамдык,

Кучак жайып кечки күндөй албырат.

 

Аппак булут мен эңсеген жамгырлап.,

Кетти сезим жерге көккө тамырлап.

Айкалышып кайра тартпай өжөрлүк,

Жана дагы мемиреген жаз бурак…

 

Нурлуу дүйнө сылап өттү тез ийги,

Кыдыр даарып турганымды сездиңби.

Күлө карап топ ичинен суурулуп,

Көрдүң бекен келе жаткан кезимди.

 

Жылжып келип мага тааныш жылуу дем,

Жумшак гана сүйүп өттү жүзүмдөн.

Көрүнүштөр үнсүз, сөзсүз жылт этип,

Карегиме чагылышты күзгүдөн.

 

Бурулуштан издеп тапкан сыңары,

Бир каранды ээрчип кетти кыялым.

Жүзүм менен чырмалышып чыккандай,

Бутактаган ойду кантип жыямын.

 

Бир үзүмү сенде беле тагдырдын,

Аргам куруп турган кезде сезим миң.

Жан аттуудан демөөр болуп бир өзүң,

Өмүр сабым актай кезде кезиктиң.

 

Бул жашоонун мүрөк суусу сен болуп,

Булак болуп агаарына кепилмин.

Куру сөздөн, кур дооматтан алыстап,

Кыял менен куруп алган сепилим.

 

******************************************************************************************************************

 

Таарынып жүрөт дешти сени мага,

Себебин билбейм дедим сураганга.

Мүнөзүм өтө назик бир жан элем,

Кай жерден жаза тайып калдым жана.

 

Байкабай өткөн өмүр шарданында,

Баркыңа шек келтирип эл алдында,

Башканы жандап басып кеттим бекен,

Жарты жан бүтүн болуп турганыңда.

 

Жүүнүң бошоп жүрөккө бугуң толсо,

Жүзүңдөн күлмүңдөгөн кан жоголсо,

Аруу бир сезимдердин учкундарын,

Жоготуп алдымбы дейм бир болбосо.

 

Тапшырып көңүл оттун сынагына,

Үмүттүү көз чаптырып турганыңда,

Көңүлдү алагдылап шайтан алгыр,

Өчүрүп алдымбы дейм жаза тая…

 

Өзүмдү көрсөң бүгүн… баары башка,

Өзгөргөн мүнөзүм да салмактана,

Турмуштун казанында кайнай берип,

Көзүмдөн жаш да чыкпайт жада калса.

 

Үмүттүү жашоом дагы уланууда,

Кыялдар дүйнөсүндө пейлим таза.

Ал күндөр өзүм үчүн баалуу болуп ,

Жашоомдун калган алтын тасмасында .

 

******************************************************************************************************************


Кызганыч отун жагып сезимдерге,

Каратып сени сүйлөйм туш келгенге.

Жылдызың жанып турган өчө түшөт,

Катарда турган менен бош келгенге.

 

Үшкүрүп кейпин кийбе мусаапырдын

Үмүтсүз шайтан басат көз ирмемде,

Сүйүүнүн ысык демин уурдабасын ,

Албырттап араң турат эриндерде.

 

Кыялым кылыктанып сен дегенде,

Эркелесем арзуумду тепселебе.

Өткүр болуп, өмүргө өткүр болуп,

Өзгөчө сезим оту жанат менде.

 

 ******************************************************************************************************************

 

Ынандырып сүйлөө үчүн мен сага,

Өйдө-төмөн өткөндөрдү тизмелеп.

Көз алдыңа өмүр тасма тартканда,

Жан дилиңди коюуң керек биргелеп.

 

Баарын сага базар кылып айтканда,

Бүтүндүктү башка-башка барчалап,

Сөздүн дагы кудурети жетпеген,

Мүнөттөрдү кете көрбө аркалап.

 

Көңүл калып ооруганда бириндеп,

муңдуу сырды айткан болсом тизмелеп.

Махабаттын антына бек турбаган,

Пендең эмес периштең да жиндемек.

 

Тагдырымдын улагасы түбүндө,

Болсо-болор менде дагы кемчилик.

Көз жаздымда көңүл иргеп турбаса,

Тоодой жүктү көтөрбөссүң менчелик

 

Кечир  дедиң мээр отун тартуулап,

Менде башка айла барбы билгенге.

Жашоом үчүн жарык таңды агартып,

Жан киргизүүм керек эле сезимге…

 

******************************************************************************************************************

 

Кол булгалап тургандай элес берип,

Мажирүм тал ийилген жүз имерип,

Сыдырым жел ыргалтып жибек чачын,

Сыбызгытса… жан дүйнө күүгө келип,

Коңгуроодой кагылат сезимдерим.

 

Шүүдүрүмдөн жүзүнө атыр себип,

Жол улап жолоочудай бирге келип,

Колот тарап шылдырттап үн чыгарып

Шыңкылдаса… шыр дүйнө обон керип,

Коңгуроодой кагылат сезимдерим.

 

******************************************************************************************************************

 

Талпынып учуп көксөгөн жерим бийиктик

Тагдырдын татаал бороонун туштай болуп тик.

Арымы катуу чыкса да чапкан аргымак

Мээнетсиз бактың жөн эле болбойт дегенсип.


Дос болдук эле толукшуп турган маалымда,

Доорун да сүрдүк берешен кезде табылга,

Өзгөдөн дагы өзүңдүн жүгүң оорлоп,

Орунсуз жерден октодуң күрөө тамырга.

 

Илдеттүү болуп өзүмдү аяп турамын,

Алдууга алсыз, жагымсыз болуп абалым.

Көңүлчөөк жандын жазасы ушул болот деп,

Изденип  жаттым сооротуп таппай амалын.

Өзүң деп ойлоп жүргөндө менин канатым,

Кантемин эми айыгаар бир күн жараатым.

Жүрөктү сууруп берүүчү сага жан элем,

Керегим тийбей калчуудай чөгүп турамын.

 

Эртели кеч жетилээр менин канатым

Күн нуруна чагылышаар карааным.

Көөдөндөгү сапырып  салып санааны,

Бул мезгилдин саламын алып бараармын…

 ========

Кайран жылдар мен силерге батпаган, 
Кыял-тилек көңүл отун жакпаган.
Жашаш үчүн мыйзамыма баш ий деп,
Ал кездерде турмуш мени таптаган.

Күлкү угулбай күүгүм кирип таң аткан,
Күйгөн гана табы калган жанымдан.
Мөлтүрөгөн көзүм жашка жык толуп,
Жараткандан далай ирет жалынгам.

Изденгем адашпастан багытымдан,
Жетелеп алга карай үмүт арткан.
Сыноолор өмүр сабым тизмектетип,
Тепкичтен тепкич болуп жол узаткан.

======

Өңүмдү тааныгандай өзгө жандар,
Өзүмдү далай тааный албай жүрдүм.
Жан дүйнөм тажаалданчу ийге келбей,
Тирилик түпкүрүндө калган күнүм.

Чырмоок баскан отоо чөп чиеленип,
Тамырын бууп улам жолдорумдун.
Килтейген баш кармалбас итийге окшойм,
Дартына чалдыкканда ойлорумдун.

Татаал ой жүгүрткөн… татаал турмуш
Митедей жемин жеди тагдырымдын.
Өмүрдүн жарык таңын ыраа көрбөй,
Күңүрттөп жүзүн үрөйт жараткандын.

Денем ооруу, көңүл ооруу, бүт ооруу
Жугуму жок жашоом ооруу сарооруу.
Жүрөгүмө эсебимди бере албай,
Түрткүлөгөн турмуш болчу баш ооруу.

=====

Бир гана өзүм, жан дүйнөм,
Түйүнүн чечип сырлардын.
Байоолук менен багынткан,
Тамырын тарттым жылдардын.
=====
Үзүлгөн үмүт уланып, 
Кыялдар кайра куралып. 
Жарыгын чачып тургансыйт, 
Эңсеген күндөй нурданып.
=====
Жөө күлүк болдум күүлөнүп,
Өмүрдүн сынын көп көрүп,
Дүйнөмдүн түбүн көмкөрдүм,
Казына каткан өңдөнүп.

======

Кечигип кечирим сурап келдиң,
Кечиргин байланыш улабайм деп.
Мен сенин атыңды да, затыңды да
Өчүрүп салган элем өз дүйнөмдөн.. эми канттим?

Күткөнмүн көпкө чейин, көпкө чейин,
Үмүт үзбөй күткөнмүн келээриңди.
Күн-түнү эшигим да ачык эле,
Ошону пайдаланып баары кирди.

Кечиргин башка сөздү айта албаймын.
Сен кандай экениңди биле албадым.
А бирок, төрүмдөгү орунум бош,
Башкага буйрубады кайран жаным.

Алдагың келген эле… алдандым мен.
Кайрадан келдиң неге, максатың не?
Көп мезгил өткөндө унут калып,
Кечирсем-кечирбесем андан эмне?..

Унутайын  анда анын баарын .
Убакыт дарылаган эми бизди.
Каталар биз кетирген сабак болуп,
Баалайбызбы бирибиз- бирибизди?..

Не болду эле?… эскерейин сен да эсте,
Сөз менен ок атыштыкпы ошол кезде?..
Кайрадан адашып калдым го деп,
Кечирим сураганга болбос беле?..

“Телефон. Үн угулат …Сен кимсин?…А сен кимсин?
Мен эч ким… Сен да эч ким?.. Үзүлдү байланыш да.
Бирибизди бирибиз таанып туруп,
Батынбадык кайрадан чалганга да.”

Жарытпадык дүйнөбүздү жаралап,
Сөзгө маани берген болсок эгер биз.
Түшүбүздөн чочугансып бул сапар,
Ок атыштык, тирүү калдык кимибиз?

Өчүрүп салган белек тизмебизден?
Номери да, баары анык турса да..
Дайынсыз бойдон калдык андан кийин,
Чалбадык, кат да жазбай …бүттү мына.

Заары катуу тийип танган сөздөн.
Тоңуп, катып, жат болдук бир заматта.
Адашып чалдыкпы же атайылап?
Бүт дене муздап кеткен не кылсак да…

Келдиңби?.. Тике кара көздөрүмө,
Жан дүйнөңдүн күзгүсү не дээр экен…
Жүзүңдөгү жылмаюуң, жылдызың да,
Мурдагыдай бактылуу кылаар бекен?…

=====

Ишеним отун жагып жакындарга,
Жан дүйнөм гүлдөй жайнап көктөм болдум.
Турмуштун мыйзамына баш ийген соң,
Түшүмүн мол алуучу дыйкан болдум.

===

Жакшылыктын үрөөнүн сепкен сайын,
Жүрөгүм кең ааламда сайран курат.
Сүйүүнүн чачыласын чачкан сайын,
Жашарып баратамын өмүр улап.

=======

Ийгиликтин баскычтары ушундай.
Жаңы кадам баштагандар уттурбайт.
Көндүм жашоо жалкоолуктун белгиси,
Өмүрүңдүн бөксө жерин толтурбайт.
===
Бир тамчы суу жуткуруп суратпастан, 
Бүт дүйнөңдү сууруп алган жандан сактан.

Ойлор, ойлор ойготот уйкудан да,
Тизмектелген сүрөттөр түш өңдөнөт.
Тири укмуш кадрлар көңүл бөлсөм.
Жан киргенсийт аларга, тил күрмөлөт.

Ойлор менен алышсам таң атканча,
Ой кырларды ашырып оюн салат .
Оттой жанып оргуштап түн өткөрсөм,
Күн да мага ортоктош жүзүн бурат.

Күндөп-түндөп тирешип тагдыр мага,
Табиятын көргөзбөй сыр жаадырат.
Тамчыларын чогултсам араң-араң
Бороон келип карматпай көккө чачат.

Жашоо үчүн күндөрүм чагылгандай,
Бир жарк этип өмүрдүн таңы аткандай.
Мезгил менен жарышып баратамын,
Күн нуруна чагылган ак булуттай.

====

Бир күн маанай тийген күндөй,
Бир күн бүркөө кабагым.
Жан дүйнөмдө бир агымга сыйбаган,
Табиятты бүтүндүккө жыйнадым.

Мен жөнүндө түрлүү жомок жаралса,
Бирде жагып, бирде жакпай адамга.
Жан дүйнөнүн татаалдыгы ушунда
Байкагандай, өз билгендей сындаса.

Табитине жакпаса да жазышса.
Ак-кара деп талкууласа, талашса.
Менин ар бир бөлүкчөмдү барчалап,
Андан кайра бүтүндүгүм жаралса.

А мен ошол учур болуп ар дайым,
Мүнөттөрдүн арасында жашасам.
Бүгүн ушул, эртең балким башка деп,
Өзгөртсө да, өздүгүмдөн танбасам.

Булак болуп жерди жарып агылсам,
Асманымды булут көзөп жамгырдан.
Тобун бузбай толкуп улуу күч менен
Дарыяма тамчы болуп агылсам.

Канткенде да өз дүйнөмдөн танбасам,
Толкуп ташып чоң деңизге кошулсам.
Чабак уруп тереңдикке багыттап,
Аалам берген эркиндикте чыйралсам.

====

Кайран күндөр бул турмушту байкабай,
Жыл узатып сезим отун жоготкон.
Маани бербей болоор-болбос нерсе деп,
Өз өмүрүн өзгө жандай короткон.

Бир күн келет жан дүйнөңдү жашырбай,
Бүтүндөйм деп издөө сала баштаган.
Баары турса эмне жетпейт мага деп,
Биригүүнүн изин таппай сыздаган.

====

Түшүмдө да, өңүмдө өзгө жандай,
Түрлүү жолду өзгөртүп куралалбай.
Тирүүлүгүм жаргылчакка салынса да,
Тунуп чыгат аруулук жаны бардай.
===
Чексиз дүйнө нур жөнөтүп көктөмдөй,
Жан дүйнөмө эргүү берип өткөндөй,
Тур-турагой алга кадам ташта деп,
Тамтуң бассам апам беттен өпкөндөй.

Кыялдарым өзүмө окшоп тынчый албай,
Заманымдын агымынан артта калбай,
Өзгөчө ойлор келет жан жубатып,
Булактын көзү ачылган тамчысындай.

Сезимге бай адаммын, сезимге бай
Жоктон барды жараткан түйшүгүм ай.
Түп көтөрө ааламды аңтарсам да,
Түк кебелбес жүрөктүн күчтүүсү ай!

=====

Арбашып бирибиз-бирибизди,
Таңуулап тура келбес пикирлерди.
Тирешүү менен өмүр өтүп жатат, 
Талкалап аруу тунук сезимдерди

====

Бир татым сезим үчүн жүрөктү жаралабай,
Үйрөнүү керек болду жылмайып коштошууну.
Эки жээк башка-башка, биригүү мүмкүн эмес
Кезикчүү бардык жолдун жок беле тосмолору.

Көңүлдү жылытууга бир ооз да сөзүң калбай,
Уттумбу баш ийбеген амалкөй ойлоруңду.
Эмнени күттүм экен билбедим деги сенден,
Күз эле ошол мезгил күткөндөй коштошууну.

Тагдырга баш иймейин кутулуу болмок эмес,
Турмуштун жандырмагын издебе, деги койчу.
Алыска аттанса да азгырык орду турган,
Саргарган жалбырактай күбүлүп жерде жатчу.

====

Ишеним изги жолун таппай замат.
Ичи тардык митедей ээ, атаганат.
Конулго суу себилип турган кезде,
Билинбей ошол сезим сызгып отуп,
Жан дуйного жарака салып турат.

Айтканга анын баары оордук кылат.
Коргон коз коодонго да сыйбай турат.
Создун да кереги жок мындай кезде,
Журоктун тамырланы катмарланып,
Очуруп жалынынды сыртын салат.

Аргасыз бейкуноо жан азаптанат.
Билдирбеске дем издейт ээ, атаганат.
Айла-амалга малынып калган кезде,
Турса да бет мандайда жуз жайнатып,
Дилиндеги сууктукту кайда катат.

Жол бербестен жабылып калса журок
Туногу жок бир далай коздор журот.
Терс бурулуп кеткен он мындай кезде,
Жаратканга коер болсон бут тапшырып,
Жарк эткен откундой бол кулумсуроп.

Кен дуйно кээ бироого тардык кылат.
Жан дуйнонун сынагы ээ, атаганат.
Пенделик деп кечирсен да мындай кезде,
Азгын омур аз убакыт уткан менен,
Жообун берээр туболук сыноо турат.

ъъъ

Бир тамчы суу жуткуруп суратпастан, 
Бүт дүйнөңдү сууруп алган жандан сактан.

ъъ

 

СЕЗИМ ЫРГАГЫ

Ушу бүгүн сергип турган сезимдердин,
Күүсүн чертип ырдагым келет менин.
Жан дүйнөсүн бапестеп баккандардын,
Арасында мен бакыт тапкан кезим.

Дил сырларын термелеп жүрөгүмдөн,
Албууттанып агууда сезимдерим.
Көөдөнүмө жарык нур бергендердин,
Көөнүн алып көшүлүп турган кезим.

Ак пейилден аздектеп сөз берметин,
Арууланткан ааламдын кереметин.
Ар убакта бар болсун арабызда,
Акыл калчап жашаган энелерим.

Албан эмгек жараткан эл алдында,
Агаларым бар болсун билек түргөн.
Асыл наркты жоготпой араңарда,
Обон созуп, ыр арнап тизе бүгөм.

ъъ

УЛУУ ИНСАН

Майда барат турмуштун ичиндеги,
Маанай жарык бир пенде иргеленди.
Өткүр мүнөз, өзгөчө өмүр сүргөн,
Өз мөөнөтүн өткөрүп бириндеди.

Бардыгына акылы жетик кезде,
Жарык өчтү капталды туңгуюкка
Жан ооруусун дабаалап келген менен,
Жан дилинен жабыркап турмушунда.

Акыл сезим, ар-намыс кулдугуна,
Бой сундурган эркиндик чеги бүттү.
Көөдөндү ээлеп боштондук… акыркы дем…
Кези келип акыркы үмүт өчтү…

Өтө татаал ой-сезим курмандыгы,
Баарын билип, билбес жан боло алдыбы?
Көңүл эмес, көөдөн жетпес бийиктиктен
Бир дем менен үмүт үзүп кое алдыбы?

Чаржайыт чачылган ойлор калды
Кечирим сурай албай заманынан.
Бар эле го пенделик акыркы кеп,
Жаранына айтылып… айтылбаган…

Жан дүйнөсү жарык эле, адал эле,
Жайнаган тегиз тийген күндөй эле
Тирүүлүктө ийгилик ал жараткан,
Өтө эле бийик эле, бийик эле…

Узак жол, татаал күрөш тириликте,
Уучунун кур экени билинбеспи?…
Улуу сапар… көч өйдөлөп баратканда,
Уланаар урпактарда жашоо кени?!…

“Эл үчүн”- деп жасаган ак эмгеги,
Унутулбай узун болсун келечеги.
Кыргыздын өчпөс өмүр тарыхында,
Ыйык болсун УЛУУНУН бийиктиги!

ъъ

Мен азыр жашыл арал багындамын,
Көлөкөм көзгө урунбайт кадам менен.
Сапарым алга сүрөйт үмүт артып,
Өмүрдүн көктөм гүлүн эңсеп келген.

Жүзүмө шоола чачып жаркын таңым ,
Жүрөктүн тандап алган күүсү менен.
Тилегим бир өмүрдү алга сүрөө,
Тирилик жибин кармап ишенимден.

Кыялдар дүйнөсүнда саябанмын,
Азгырып жан дүйнөмдү ээрчип келем.
Өзгөчө жашыл арал сапарында,
Көөдөндү көкөлөтүп сергийт денем!

Жандырып сырлуу жашоо табышмагын,
Оргуштап оттой жанган сезим менен.
Багынтып баш ийдирип сыйкырынан,
Чер жазып ырахаттанат бүткүл денем!

 

 

+++++

Көп болду жалпы сөзгө жамынганым,
Сүйүүнү өз атынан атабадым.
Акыл-эс, жүрөк сезип туйган менен,
Өзүмдү өзүм издеп бүтө албадым.

Керемет сүйүү сезим табышмагын,
Өмүрдөн чечмелеймин жандырмагын.
Өзүмдү толтурам деп жашай берем,
Жан дилим ичтен кайнап саат сайын.

Адаммын, кемтигимди жашырбаймын,
Ар дайым жолум түзөп сапардамын.
Багынтып алгым келет, алгым келет
Бүтүндөй сезимдердин падышасын.

Жан дүйнө сырын ачып даарыганмын,
Изденип келе берет жаңылангым.
Баары бир бул өмүрдө тынымым жок,
Сүйүнүн падышасын багынтмайын!

ъъ

Убакыт көз ачып жумганчалык,

Таң атып, күн батканын билбей калып.

Бир күндүн эсебин да бере албай,

Катуу бир кейип турам ушунчалык.

 

Азгырып саат сайын канат кагып,

Кыялым алып учат оюн салып.

Түш сымал кармалбастан өмүр өтөт,

Күнүмдүк тиричилик ишим калып.

 

Сооротуп алдап коем өзүмдү өзүм,

Эртеңки күнүм бар деп көңүл үчүн.

Көнүмүш адат менен жүрсөм болмок,

Уят ай башкаларга артпай жүгүм.

,

Ойлонуп ой учугун таппай  карып,

Ордумдан так секирткен эргүү калып.

Өзгө эмес өзүмдү да таанытпаган,

Жалкоолук оюн курат минип алып.

 

Өзүмдү бактылуу жан кылгым келет,

Мөмөлүү дарак болуп тамыр жайып .

Тирилик казанында кайнай берем,

Бир өмүр жашаш үчүн жүзүм жарык.

 

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *