Буулуккан ойлор..

15БИЗ КАЙДА БАРА ЖАТАБЫЗ?

Манастын тукумдары, тең салмактуулукту сактайлы! Акыркы революциядан кийинки окуяларды анализдеп, кыргыздар үчүн абдан маанилүү нерсени таптым. Бизде дайыма бир эле убакта көп тубаса манасчылар болуп, эл Айкөл атабыздын үлгүсү менен тарбияланып, ага байланыштуу кереметтерге күбө болуп жүрүп, элдеги Кудай дегени да, атеисти да, “Манасты” окуганы да, окубаганы да ошо чөйрөдө аң сезимине сиңип калгандыктан, дайыма Манасты эстеп жүрөт, ал эми Кудайды анда-санда эстесек эстейбиз, эстебесек – жок. СССР де 70 жыл бир нече муун кыргыздар атеисттик тарбиянын кесепетинен Кудай менен иши жок тарбияланып, а эл чыгармачылыгына тыюу салынбагандыктан, Айкөл Манас атабызга урмат-сый, ишеним муундан муунга өтүп бекемдеп келген. Бата, тост, каалоо айтып аткандарды карап турсам, адегенде Манас атабыз колдосун деп, анан кээ бири гана Кудайды айтышат, көбү такыр айтпайт. Манасты урматтап сүйгөн туура. Бирок ал чындап Жараткан Тең Иримдин эрки менен жашаган. Биз андай боло элекпиз. А маалымат болсо иштей берет. Мен Манас атабызга каршы эмесмин. Ал келип, өз милдетин аткарып кеткен. Ошон үчүн азыр кыргыз деген эл бар. Тилекке каршы, биз Манас атабызды уят кылып атабыз. Жогорку энергия-маалымат деңгээлинде Манас – бул Мен Ас же Мен Эс, Мен – Жогорку Акыл-эс, айкөл ойдун Кудурети (Кут Ур Этүү – Излучать Благо). Кечирип койгула, бирок азыр элдин көбү киргиз болгондуктан ушинтип орусчасын кошо берип атам. Ас – Жогорку Кудуретүү дегенди билдирет. Асия – Азия (азыркыча) – Астардын Мекени. Адам баласы жаныбарлардан айырмаланып, акыл-эсин өнүктүргөн үчүн укмуштуудай жөндөмдөргө ээ. А акыл-эс деген аң сезимдүүлүк, акыйкаттык, чынчылдык, идеялар, асылзаадалык, пландар, келечек, ырааттуулук менен байланыштуу. Аң сезимибиз ак-караны тааныш үчүн, жаман-жакшы, адилет-адилет эмес, чын-калп деп бөлүп, териштирет. Биздин – адам баласынын аң сезими. А Жаратылышта андай бөлүнүү жок, баары ырааттуу, бирдиктүү, баары бирдей маанилүү, тең салмактуу абалда. Кээде түшүнбөсөк, айлабыз кеткенде баарын кара күчтөргө шылтап коёбуз. Көрсө, табияттын тең салмактуулугун сактоо үчүн аргасыз жасаган аракетин биз бизге жакпаган үчүн кара күч деп түшүнөт экенбиз. Себеби термодинамиканын негизги закону боюнча, Жаратылыш тең салмактуулукка апкелем деп таразалай баштайт чектен ашкан кишини же элди. Ал аң сезимдүү жаман-жакшы, кир-таза, чынчыл-калпычы дегенди түшүнбөйт. Табиятта баары бар, байланыштуу, бирок биз – адамдар гана ошентип бөлүп көнүп алганбыз. А Жаратылыш – теңпейил Теңирим, илгеркиче – Тең Ирим, б. а. Тең – бүтүн, бирдиктүү, Ирим – түзүлүш, уюм, азыркы тилде Бирдиктүү энергия-маалымат Талаасы – Единое энергоинформационное Поле. Көрсө, ал бир гана нерсени – тең салмактуулуктун жоктугун “жаман көрөт экен, чыдабайт ага”, анда ага баары туура эмес, оңдой баштайт. Таразанын бир жагы өйдө жылып кетсе, аны кайра теңдеш үчүн ылдый жылдырып түзөгөндөгүдөй шарт түзүп салат. Канча жакшы көрсө, ошончо жакшы көрүүнүн карама-каршылыгы болгон сезимге кабылышы керек тең салмаксыз сезими бар киши, б.а. чектен ашыра жакшы көрүп тең салмактуулукту бузган кишини жек көрө турган шарттарга коюп тең салмактуулукка апкелиши керек Жаратылыш “терс” деп кабыл алган энергияны нейтралдаш үчүн. Кээ бир өтө жакшы көрүп эркелетип салган балдары анан кийин ата-энесине “атасын таанытып” атпайбы ошол себептен. Кичинекей ымыркайды көп күлдүрсө бир аздан кийин себепсиз чырлап ыйлаары да баарыбызга жакшы белгилүү. Анын жандүйнөсү тең салмактуулукту сактоо үчүн ошентет. Табияттагы тең салмактуулукту бузган ар бир аракетибизге дайыма теңдей турган окуялар болуп турарын биз дайыма эле этибарга алып териштирип жүрбөйбүз. Манасты – акыл-эсти, чынчылдыкты, асылзаадалыкты жакшы көрүп атып, эси жок, ыймансыз, калпычы, паракор, жегич, өзүмчүл, зыянкечтерге кабылып атпайбызбы. Биздин бир нече муун кыргыздар баары Манас атасын урматтап, жакшы көрүп, сыймыктанып жүрүп, жан дүйнөсү ал сөздүн маанисинде, салымзатында турган сапаттарга “жабышып” алган, ошого байланыштуу тең салмактуулукту чегинен ашыра бузуп алганбыз “билбеген уу ичет” болуп. Анткени коомдогу бүт эл тургай эки эле киши бир ойду чогуу ойлосо, жети эсе, а сезим, эмоциялары менен ойлосо ондогон-жүздөгөн эсе күчөп кетет энергиясы. Муну мен ойлоп тапкан эмесмин, бул электромагниттик талаанын сапаттары ошондой иштегенден келип чыккан. Ар бир ой, сезим, эмоция мээнин электр импульсун берерин билебиз. Ар бир кыргыз Манаска болгон сүйүүсү менен ишенимин эненин сүтү менен сиңирген. Акыл-эске, асылзаадалыкка байланыштуу тең салмактуулук чегинен ашыра бузулгандыктан, бизде анын тескери көрүнүштөрү да чегинен ашыра оркоюп улам эле көрүнүп, “кыйкырып” чыгып калып атат кой десе болбой. Демек, тең салмактуулукту бузуу менен киши өзү кара күчкө жол ачат. “Матрица” деген кинодо “они – инструмент саморегуляции системы и принимают любой облик” дегендей, так ошо тең салмактуулуктун бузулганындагы энергияга окшош сапаттары бар адамдар баш ийип кара күчкө иштей баштайт. Ал эми чиновник – көп сандагы эл менен иштеген адам, ал түшүнбөсө да, ага адамдардын энергия-маалымат талаасынын таасирине кабылат, ошого жараша анын энергия-маалымат талаасы жооп берет. Акыл-эске байланыштуу табигый тең салмактуулукту бузган кишинин акыл-эс менен байланыштуу жери – башы турмуштан көп таяк жейт. Союз ыдырагандан берки кыргыз элдин башына келгендер да элдин башына тийген таяк эле болуп келатат го. Союзда интернационалдык достук, бир тууган 15 республика деп, Жаратылыштын негизги сапаты болгон Биримдикке баш ийип жашаптырбыз Кудайга каршы идеология менен деле. Ошон үчүн тез өнүккөн республикалар. Феодализмден социализмге секирип кетпеди беле кыргыз. Эң жогорку биримдик – Сүйүү. Ошондуктан “Бог есть Любовь” деген дин. Анткени Кудайды сүйүү гана Жараткан Жаратылыштын табигый абалы болгон Биримдикке жооп бералат. Ал – шартсыз Сүйүү, эчтекеге карабай Биримдикти сактоо. Ошондуктан байыркы кыргыздар да Жаратканды Тең Ирим, бирдиктүү теңпейил түзүлүш деп, “Теңир тескейт”, б.а. таразалайт, тең салмактап турат деп келишкен. Анын үстүнө, биз бийик жерде жашаганыбыздан да өтө эле өзгөчө шарттарда экенбиз. Мен 2010-жылы гезитке жазгам Кыргызстан бийик тоодо жайгашкан үчүн бул жерде энергетикалык талаа күчтүү, рухий закондорду бузсак табият тез эле кырсыктар менен тескеп коёт деп. Ийненин учунда заряд көп деп мектеп физикасынан окугандар эстеп койгула. Ошол үчүн кыргызды табият тарбиялай берип жөнөкөй, ак ниет, айкөл, ишенчээк, меймандос, кең пейил, теңпейил кылып салган. Антпесе эле оору же кырсык токтотуп туруп алат.


Менин орус жана орус тилдүү досторум менен тааныштарымдын көпчүлүгү кыргыздардын ишенчээктигин көп айтып, таптакыр жаш баладай элсиңер дешет. Чет элдиктер да. Ар бир үч метр рух үчүн маанилүү. Бул маалымат 1924-жылы жазылган. Биздеги элдин дээрлик баары деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жашайт. Бул деген түздүктөрдүн элдерине караганда бизде рухий закондорду аткарууга талап 1800:3=600 (алты жүз) эсе катуу дегенди билдирет! Жок дегенде 600! Себеби касиеттүү тоо бермети Ысык-Көл космостук энергияларды чагылдыруучу жана сиңирип топтоочу аккумулятор сымал иштеп, энергетикалык талааны ого бетер күчөтүп турат. Канчага күчөткөнү азырынча белгисиз. Бирок көл жээгине баргандар мендей сезимтал болсо мен билгенди билип, тамеки тартып, арак ичмек тургай, баары мендей этият жашап калмак. Түздүктөрдө митайымдык, бири бирин көз каранды кылмай, пайдакор банк системасы, сетевой маркетинг деген чырмоок пирамидалар, дагы башка толгон токой азгырма шумдук кан соргуч балээнин баары ойлонуп табылган. Биз болсо алданып алтыныбызды тарттырып иебиз, атүгүл “Манасыбызга” да ээ боло албай кала жаздадык. Дагы канча түбөлүктүү маданий байлыктарыбызды “төбөлдөр” кыргыз маданиятын билбегендиктен коргобой, азыр Кытай, Турция, АКШ ж.б. мамлекеттерге “Кыргызстанда коргой турган эчтеке калган эмес” деп жарыялап туруп салып беришти. Келесоолор дейин десең билими деле бар, тили буудай куурат, эмнеге мындай? Сатылып кетишкенби баары эле? Урмат Аманбаева эжеге кайрылып оюуларды коргоого жардам сурасам, меникин көрүп алып мындай Турцияда бар деп атпайбы. Андай болсо мен адегенде белгилүү боло баштаганда Кыргызпатент каттабай, гезит-журнал, телевидение тартпай коёт эле да! Биздин төбөлдөр Кыргызстандын байлыгы катары коргоого аракет кылбагандыктан, телевизионщиктер убадаларды берип, эптеп мени алдап тартып алып дүйнөгө жарыялап жибергендиктен пайдасын башкалар көрүп, эми депутаттар Турцияда бар, кытайдан чыгып атат деп мага билерман болушат. Ошондо эжеге кыргыз тил боюнча сунуштарым бар дегем, бирок эмдигиче бир да кайрылуума жооп ала элекмин. Эки президент катары менен элди тоноп качып кетет деген эмне?! 70 жыл бир тууган болуп жашаган өзбек туугандардын арамдары чагымчыларга баш ийип, 8 жыл даярданып туруп кол салганы эмне?! Улам эле бийлик элдин эсин оодаргыдай кылыктары менен акылга сыйбас иштерди кылганычы? Парламенттеги эл өкүлү деп эсептелген эргулдар кышка даярдангандын ордуна көп аял алууну мыйзамдаштырабыз деп отуруп канча эл тоңду былтыр кышта?! Бул акылга сыйбас эси жоктук да! Же алар эркек экенин төшөктө эле эстешеби?! Эми ошондой немелерге экинчи, үчүнчү, төртүнчү токол болуп тийгиси келген кыргыз кыздар Кыргызстанда бар болсо, анда ал да эч акылга сыйбайт. Ал кыздар да эр Манастын тукумдары эмес беле! Кыргызстанда кээ бир кыргыздар эне тилдин укугун коргогон мыйзамга каршы! Биздин Мекенибиз дүйнөдөгү эң чоң үч мамлекеттин геополитикалык кызыкчылыгында экенин жана батышта көп партиялуулук атайы башка өлкөлөрдүн жергиликтүү бийлигин бири бири менен тытыштырып алсыратып, куулук менен көз каранды кылып алуу үчүн бир нече кылым мурун ойлонуп табылганын да билип туруп, биздин күн карамалар партия, фракцияларга бөлүнүп алганы да укмуш. Барктабасовдун укмуштуу айласычы!!! Мен аны эстүү киши дечүмүн. Кукурузанын арасында кармалганда кыргыздар өзүлөрү кандай күлүп атышты! Бул – трагедия. Ал мага боор ооругудай эч нерсе кылып берген эмес, кайра эки жолу алдап, ишенимимди актабай сыйлабай калгам. Сураган нерсеси колго тийгенден кийин убадасын унутмай кыргыз байкелердин негизги сапаты экенин мен көп жолу жакшы өздөштүрдүм! Бирок баары бир мен аны кыргыз элим деп атып, билбестиктен Манаска жабышкан элдин оор тагдырын мойнуна алгысы келип, өзү да ошол оор энергиядан анан акылга сыйбас ишке кирип кеткенин билбей калды деп эсептейм. Келесоо эмес болчу. Кыргыздай жоош эмес, тытынган тышкы дүйнөдө ишкер, болгондо да ийгиликтүү ишкер болгон. Ал менин тууганым эмес, жердешим болгон үчүн да актап аткан жокмун. Экөөбүз уруша да кеткенбиз. Бечара жөн сөздү да жөн кабыл албай калыптыр кийин кайгырып атып.


Экинчи жолу алдаарында Аравиядан өзү телефон чалып издетип таптырып, эки саатча аябай жан-дили менен мага күйүп сүйлөштү. Биякта бирөө сендей талантка жардам керек деди, көйгөйүңдүн баарын мен чечип берем деп. Анткор киши антип мени жөн эле издетип, ошончолук таза сезимдери менен эки саат сүйлөшпөйт болчу. Анын үстүнө, бияктан аны кууп жиберише электе кыргыз искусство жана маданият ишмерлеринин маселелерин көп жолу чын ниеттен чечип атканын билчүмүн. Ал Шри Ауробиндонун интегралдык Йогасы боюнча рухий өнүгүүгө да аракет кылып жүргөн. Жок жерден эле мындай боло калмак эмес менимче. Элдин тагдырын мойнуна алгысы келгендиктен катасына да кабылган деп ойлойм. Ошондой энергиялуу кишинин тегерегиндегилер да “Байдын ашын байкуш аяйт” болуп, ичи күйгөндөн мени жамандап, анан ал калпычы болуп калган аларга ишенип. Бир жесирге эле укмуш неменин баарын берген атса көралбай кетишти да. Мен да Манаска өтө эле жабышкан үчүнчү муундагы мекенчил үй-бүлөдөнмүн. Экөөбүздүн окшош энергиялар кошулганда коопсуз чегинен ашып кетип, абсурд болуп калды да. Ошондуктан чакраларды эмес, жүрөктү ачыш керек экен. Акаевди Ленинграддын илимпоздору илимде алдыга озгон “кыргыз феномени” дешет деп уккам, анан ал президент болгондо мээси эмне болду? Кыргызстандын тургундарынын энергия-маалымат талаасына жараша гана иштеп койду го. Ага эл аралык абал да салымын кошту. Фашизмдин лидери Гитлердин тагдырынын 30% гана өзүнөн көз каранды болуп, ал эми калган 70%н ошо кездеги Германия элинин тагдыры түзгөн дегенди окугам. Ельцин депутат кезинде абдан эстүү көрүнчү, бирок президент болору менен аракечке айланды. Акаевден кийинки биздин президент деле гений жана ыйык жан эмес болчу ошончо жүктү жангыз көтөрүп кеталчу. Коомчулуктун жалпы энергияларына жараша иш болду. Эмки элди ойлогон балдар деле жангыз өзү оңоп кеткидей экенине көзүм жетпейт. Анын үстүнө, алардын бирөө да бизди ушул абалга жеткирген негизги себептен кабардар эмес. Бир чын эле элге күйгөндөй сезилген түзүгүрөөгүнө тилектештерим ишенип алыптыр, кандай ойлонот болду экен, билейин деп, бир нече ырымды салып жибердим. Анан ал ырларды окуганда сезе баштадым. Мага өтө эле жакшы мамиле кылат оюнда, чын эле ниети тазадай, кыргызга чын эле күйүп аткандай. Анан мага анын сапаттары, кайгысы да сезиле баштады. Бирөө эл үчүн бекер жерден азапка кабылса же курман болсо, же мени сүйүп калса энергиясы келип алып кошо кыйналмайым бар. Ал мени сүйүп калгыдай болгон эмес, бирок түшүнөн “мама!” деп чочуп ойгонсо уулум экөөбүз тең кошо кыйналып ойгоно баштадык. Энергиялары өтө эле күчтүү сезилип жолтоо боло баштаганда телефондон сүйлөшүңүз мени менен деп жазып жибердим. Көп убактан кийин убакыт тапты. Мага ишенбеген же угууга даяр эмес, же мени туура эмес айтып атат деп эсептеген кишилерге таптакыр сүйлөй албай тилим байланып калат. Мурда баарына айта берип чоң азапка кабылып, уулум экөөбүздүн тең ден соолугубузду бузуп алгам. Кимге ишенеримди да билбейм азыр. Кийин сүйлөшкөндө айтып берейин деп айта баштасам ал : “Мага күнүгө бирөө акыл үйрөтөт” – дегенде канал жабылып калып, түшүндүрө албай койдум угаар дарамети жок болгондуктан. Ал адегенде саясатка аралаша баштаганда жардамчыларына кайрылып: “Айтып коёюн, антпесе алдап кетишет кыргыздардын мындай энергия-маалымат талаасында” десем жолуктурбай коюшкан мен айткан себепти олуттуу көрбөй 2011-жылы. Кийин так мен айткандай алдап кетишиптир. Бийликтегилердин да убактысы жок экен. М.Султанов, Ж.Оторбаев мени университетте окуткан, кайрылсам убактысы жок. К.Осмоналиев физик, ага да кайрылдым, жооп жок. Коом болсо жеткилең өнүгө элек материализмге таянат. А бул себеп кыргыздар үчүн, Кыргызстандагы элди эзип аткан абсурд театрын токтотуу үчүн өтө маанилүү болуп атат. Мен муну Мекеним өнүксүн деп мага кошулуп аракет кыла баштаган кишилерге байланыштуу акылга сыйбаган шарттар түзүлө калып, улам-улам алдана берип күйүп-күйүп жүрүп, анын үстүнө, Манас менен байланыштуу кээ бир кишилердин таң калыштуу туура эмес, кээде өтө зыянкеч таасирин, жүрүш-турушундагы акылга сыйбас окуяларды көп байкап, эмне үчүн мындай болду экен деп себебин издеп, табигый жана социалдык кырсыктарды физиканын негизинде анализдеп атып түшүнгөм. Көрсө, биздин окшош жалпы чоң катабыз чын жүрөктөн жакшы ниет менен баштаган аракеттерибизди заматта ойрондоп салат экен. Анткени Манас, Жогорку акыл-эс, аң сезим, адилеттүүлүк Жогорку Биримдиктен жогору коюлса, анткендерди тең салмактуулукка келтириш үчүн акылга сыйбаган, аң сезимди өчүрүүчү, адилетсиз, укмуш чыккынчылык, уятсыз алдоо ж.б.у.с. закон бузуучу кишилер пайда болот экен. Октябрь революциясына чейин эл адегенде Кудай, анан Манас деп эле жашаса керек, бирок революциядан кийин партия Кудай дедирбей салганда 70 жыл канча муун карапайым эл Манас деп келди, анан Союз ыдырагандан бери кайра элдик маданиятыбызга көңүл бура баштагандыктан эң биринчи болгон күчүбүз менен дагы Манасыбызды даңазалап, ошон үчүн бизде акылга сыйбаган укмуштар көп. Айкөл атабызды мен да аябай ыйык жана бийик дейм, анда кеп жок. Кеп өзүбүздө, биздин Жаратканды кээде унутуп калганда аң сезимибиз дайыма ардактуу Манасыбызды биринчи орунга коё салганында. Кудай жараткан Табияттын тең салмактуулугун бузгандарды Манас атабыз кааласа да колдой албайт.


Жогорку Күчтөр жалпы элдин жакшылыгы үчүн табигый закон чегинде жасаган аракеттерибизди колдойт, бирок кетирген каталарыбыз үчүн өзүбүз жооп беребиз, анткени алар тагдырды өзгөртө албайт. Аны биз жасаганбыз, биз гана жоё алабыз жетишип калсак. Жетишпей калгандардан арабызда мисалдар көп. Мисалы, бир жаш манасчынын аялы инопланетяндар тууралуу акылга сыйбаган нерселерди сүйлөп акылынан айный баштаган. Тиги аялымды дубалап салышты деп күйүп жүрүп, акыры ажырашып кетишкенде аялы айыгып калыптыр. Ошол бала менен бир жолу көчөдөн күүгүмдө жолугуп калдым. Мурда менин көргөзмөмө гүлүн көтөрүп алып келип жүрчү аябай сыйлап. 15 мүнөтчө сүйлөшүп тургандай кийин коштошуп үйгө жөнөдүм. Бөкөнбаев менен Москва көчөсүнүн ортосу, болгондо да кыпкыска жол. Кантип адашып кеткенимди билбейм, такыр башка жакка кетип калыптырмын. Таң калдым. 6-7 жыл басып жүргөн жерден адашып. Маани берген эмесмин. Кийин дагы бир жолу аны менен жангыз сүйлөшүп тургандан кийин өмүр бою өкүнгүдөй жаңылгам. Эмнеге эле минте берем десем, ал да, мен да Манаска аябай жабышкан адамдар экенбиз. Чогуу турганда окшош энергиялар, сезимдер күчөп кетип, акылга сыйбас иштер болуп кетет экен. Атүгүл шаардагы Манас атабыздын эстелигинин жанында да электромагниттик талаа ошондой. Көбүрөөк туруп калсам эле акылга сыйбаган окуялар боло берет. Эстеликти көргөн элдин оюнун баары акыл-эске жабышат окшойт. Эки жолу ошол жерден аябай жаным күйгөндөн кийин байкадым. Дагы бир манасчынын аялы үч жыл бою кошунасы менен ойнош болуп жүрүптүр күйөөсү жумушка кетери менен. Аны угуп алып тиги акылынан айнып кала жаздаган. Дагы бир өтө белгилүү манасчы кыздарга жүгүргөнү үчүн элге ылакап болгонун угуп жүргөм. Менин көргөзмөмө келиптир бир жолу, эртең менен эч ким жокто. Көргөзмөнү көрүп туруңуз деп чай ичкенге бирдеке апкелгенге жаныбыздагы дүкөнгө жүгүрүп кеттим. Белгилүү аксакалды көргүсү келген кыздарды чакырдым. Анан тиги кишиге чай берип атабыз эки кыз менен. Бирөө жашын сурап калды. 75темин дейт. Тиги “анда сиздин жаныңызга отурайынчы” деп жанына отура калса ошо жерден баса калып, кармалап, сыйпалап, өпкүлөп кирбеспи! Берки кыз экөөбүз араң тургуздук. Тигини өпкүлөп атып колун, билектерин тиштегилеп салыптыр. Манасчы ушинтет деп үч уктаса түшүмө кирмек эмес! Кийин жакында көзү өтүп кетти ал манасчынын. Ошондо тигилерди чакырбай ага аны жангыз тозсом кантет элем?! Кийин ойлоп алып төбө чачым тик турду. Мен “Манас” айткан жерде жакшылык гана болот деп терең ишенчүмүн. Бирок Манаска байланыштуу кишилер Манасты сүйгөн элдин белгилүү инсаны болгондо алардын көңүлү бурулганда жалпы энергиясын көтөрө албай ого бетер тең салмактуулугун бузат экен. Башка элдерде деле белгилүү болуп бузулуп кетсе “сглазили или испортила слава” деп коюшат. Байдылда акын да “Манасты” эки жолу окуган киши акын болот деп эпосту көп баалачу.  Азыр 4 жашар балдарды “Манас” айттырып элге жарыялап атат кыргыздар. Деги ошо периште көтөрүп кетсе экен деп Кудайдан тилейм. Табигый циклдер бар, менин макаламдан мүчөл жөнүндө балким окугандырсыз. Баракчамда бар. Ал өзүнчө чоң тема. Адам өзү Жаратылыштын тең салмактуулугун сактап түз жүрбөсө Манас атабыз деле сактай албайт. Кудайды карап түз жүргөн манасчылар оорубай көп жашаган болуш керек. Бирок кандай таза киши болсо деле өзү жаңгыз жалпы элдин энергияларын таразалап кеталбайт экен.


Чыгармачылыгы Манаска байланыштуу эки белгилүү аялдын балдары ичип кетишкен аң сезим, акыл-эсин өчүрүш үчүн. Бирөөнүкү Ошто коогалаң башталганда биякта туруп эч себепсиз асынып өлүп калды деп уктум. Ошентип, тең салмактуулукту бузган жана бузгандардын арасында белгилүү болгон адамдын өзү эле эмес, балдарына да коркунучтуу экен. Табияттагы тең салмактуулук сакталышы үчүн алардын жаны ата-энесинин катасын ошентип аң сезим жана акыл-эстен баш тартып оңдоого аракет кылат. Ар нерсенин артында белги берип Кудай турат дечү эмес беле илгери карылар. Көрсө, Кудайды, б.а. тең салмактуулукта кармап турган Тең Иримди карабай Манасты сүйүү да жакшылыкка апарбайт экен. Мен мунун баарын ал кишилерди жамандап айтып аткан жокмун. Жамандагым келсе аттарын кошо жазбайт белем. Азыркы шарттарды эл түшүнсө оңдоп кетсек деп жана келечекте Манас атабызды кадырлап, бирок табигый закондорду билбестиктен тең салмактуулукту бузуп бизден кийинкилер кырсыкка учурабасын деп жазып атам. Энергия менен маалыматтын кандайча иштегенин түшүндүрүш үчүн турмушубузда кезиккен мисал катары келтирдим. “Манас” бизге табияттын закондорун аткаруу керектигин, Кудайга – Акка моюн сунуп гана жашоо мүмкүн экендигин, Манас атабыз өзү да Кудай деп жашаганын үлгү кылып айтып берген маалымат булагы. Ал эми биз материалисттик идеологиянын кесепетинен Кудайды унутуп, Манас – Жогорку Акыл-эсти андан жогору коюп салган үчүн бизде чыккынчылык, акылга сыйбаган башаламандык, алдоо, абсурд көбөйүп кетти. Бир эмес эки президентибиз тең чыккынчы болгону аз келгенсип, анан убактылуу бийликке келгендер да таң калтырган, алардан кийин бийлейм дегендер болсо шайлоонун эртеси күнү эле кыргыз элди да, Президентти да көзгө илбей Москвага жүгүнүп барышканы бүт дүйнөгө шылдың эле кылып аткан бир укмуш эл болбодукпу. Конституция боюнча, бийлик элге таандык эмес беле!!! Эң эле укмуш республика болуп атпайбызбы. Бишкекте “Манас эл” симпозиуму өткөн күнү Оштогу окуялар башталган. Мен ошо симпозиумга барып келип, башыма ийнелер сайылып калгандай катуу ооруп, кыймылдоого алым келбей бир топко чейин жатып калгам. Ага чейин деле 7-апрелден кийин эл арасына барып келсем оор болуп аткан, бирок мынчалык ооруган эмес элем. Революциядан кийин эл ачууга алдырып, чыккынчыны жек көрүү көбөйүп кеткендиктен жалпы ауранын басымы деп койчумун. Көрсө, аң сезим, акыл-эс башка байланыштуу болгон үчүн ошончо Манас деп чогулган элдин аурасындагы күчөп кеткен ката катуу баш ооруга кошумча себеп болутур. Албетте, элдин баары Кудайды унутту дегенден алысмын, бирок Кудай деп сүйлөп коюп, өз билгенин кылып аткандар жана ыймансыз атеисттер көбөйүп кеткендиктен элге ушунча убал болуп атпайбы.


Апрелдеги окуяларга чейин эле бул катанын кесепетинен манасчылар биринчилерден кыйналганын байкап жүрчүмүн, мындайда эл “мойнуна касиетти кабыл албай кыйналды же көз тийди” дейт. Коомдогу адамдардын көбү Жаратылыштын закондорун бузган, Кудайды унуткан болсо, ал коомдо белгилүү, атактуу болуу да аябай коркунучтуу. Белгилүү болгондо кишиге элдин көңүлү бурулат. Көңүл деген энергия, ошончо элдин сапаттарын камтыган көп энергияны өз жандүйнөсү аркылуу өткөргөндө окшош сапаттар күчөп кетет. Ал эми элдин абалы оор болуп аткандыктан, тиешелүү кайгы ж.б. энергиялар күчөйт. Кудайга умтулуусу эбегейсиз күчтүү же өзү аябай ыймандуу, түз жүргөн киши эле чыдабаса, жөн киши чыдабайт. Ошондой ыйыктар барбы бизде? Күмөн… Эмне үчүн Алыкул, Мидин, Таттыбүбүлөр эрте көз жумуп, Ч.Айтматов Кудайды танган коомдо да дүйнөлүк атак менен көбүрөөк жашады? Анын энеси Нагима апабыз намаз окуган. Канчалаган ыймандуу муундар топтогон рухий байлыктын энергиясы ага жаназык болгон. Эң аң сезимдүү, билимдүү, таланттуу кыйындын баары Кудайсыз коомдо ошондой жаназыгы жетишсиз болгон үчүн репрессияланган, жалпы коомдун сүймөнчүгүнө айлангандын баары коомдун мүчөлөрүнүн кирлерин тазалагыч каражат катары биринчилерден күйүп кетишкен. Мен да кичине белгилүү боло коём деп өлүп кала жаздадым. Эмдигиче айыгы элекмин андан бери бешинчи жыл болуп баратса да. Ал эми талант деген жандын эбегейсиз зор аракетчилдиги, эмгекчилдиги, чыдамкайлыгы, өнөргө же илимге, сулуулукка, кооздукка кебелбес туруктуу берилгендигинин натыйжасында пайда болот. Бир эле Леонардо да Винчини карап көрөлүчү, эмне деген залкар! Адамзаттан 500 жылга озуп кеткен деп актанып коюшат. Эх, пендечилик! Ал озгон эмес, анын жалкоо, бокжүрөк, тайыз, мажүрөө замандаштары артта калышкан! Ар бир талант ошондой кайталангыс эмгекчил гигант. Чыныгы чыгармачыл таланттар жөнүндө айтып атам, алардын айланасына үйүлгөн жанбактылар жөнүндө эмес. Анан ошо таланттардын жылдыздай жанган жүрөгүнүн жалынын андан энергетикалык деңгээли төмөн жалпы коом жутуп өчүрүп салат экен! Азыр жана дайыма белгилүү болгондор кимдер? Таланттар менен саясатчылар.


Таланттарды эл сүйөт, саясатчыларды болсо негизинен жаман көрөт. Экөөнө тең элдин күчтүү энергиясы багытталат, экөөнү тең ого бетер бузат. Периштелер жерге келсе булганып калышат деген ошо. Тең салмактуулугу бузулган элди коргойм деген адам да өзү кор болуп калышы мүмкүн өтө таза болбосо. Былтыр мен кыргыз тилди коргойм деп макала жазсам орусча макаламды чыккан сайты менен кошо өчүрүп салышып, кыргызчадан котордук деп аябай бурмалап орус тилдүүлөргө каршы мааниде бүт сайттарга чыгарып ийиптир Gezitter.org Анан мени орустар кар жаап атканда квартирадан кууп чыкпадыбы шашылыш. Ага чейин бир туугандай мамиле кылышчу эле. Ким азыр жангыздап элдин жүгүн көтөрүп кеталат? Саясатчыларга бул маалымат азыр жоопкерсиздигин актаганга шылтоо болуп калышы мүмкүн. Бирок гезит деле баспай койду чыгарайын десем көп экен деп. Кыска жазсам түшүнбөй да, ишенбей да атышат. Ал эми акыл-эске, арийликке, аруулукка жабышкан Гитлер “истинный ариецтерди” гана калтырам деп атып акыры эмне болду эле? Азыр бизде да “Гитлердей киши керек” же “Кыргызстанды военный диктатура гана сактап калат” дегендер бекеринен антип айтып аткан жок. Эгер бийликке чынчыл, таза адам келсе деле тартип сакташы үчүн диктаторго айланышы мүмкүн. Анан бөрк ал десе баш алгандар оңой эле көбөйөт. Азыркы шарттарда Жаратылыштын энергия-маалымат талаасынын маалыматтык түзүүчүсүнүн таасири күчөп атат. Байкасаңар, акыркы убактарда ойлор тез аткарыла турган болуп калды. Жаратылыштын эң негизги сапаты болгон Биримдик биздин сезимде шартсыз Сүйүү деген деңгээлге туура келет. Ошон үчүн Жараткан бизди улам-улам Айкөл Манастын үлгүсүндө тарбиялаган. Шартсыз Сүйүү гана айкөл боло алат. Бирок ал кезде биз түздүктөрдөгү элдер менен көп катышпай, элибиздин рухий биримдиги бекем болчу, азыр ааламдашуунун тепсендисинде калмак болдук 20 жылдан берки “массалык маданиятка” ууланып. Акыл-эске бизден да жабышып алган мамлекет Тибет болчу. Рухий ибадат жолуна түшкөн бүт эли. Аякта жол башчысы Далай Лама. Бүт эркектер медитация менен алек болчу. Бийик тоодо. Бул шарт күчөткүч. Ал эми медитация, намаз, сүкүт, концентрация ж.б. техниканын баары жогорку энергетикалык борборлорду, эң алгач жүрөктү ачуу үчүн ойлонуп табылган. Жүрөктүн чакралары ачылгандан кийин ал техникаларды аткаруунун кажети жок болуп калат. Бирок акыркы 6000 жылдын ичиндеги адамзаттын рухий устаттарынын баары эркектер болгондуктан табигый закондорду толук түшүндүрүп бералган эмес. Ал эми матрицанын саморегуляция инструменттери алардан мурда айтылган нерсенин баарын жок кылышкан. Себеби адамдар жаңгыздап күрөшөт, ал эми матрицанын энергия-маалымат талаасы бир бүтүн акыл-эстүү жандык катары иштейт.


Ажыдаар деп койсо болот. Тибет мамлекеттик дини буддизм акыл-эс, эркке таянат. Рухий ибадаттарды баштаган ар бир адам дагы ошол акыл-эси, эрки аркылуу рухий эрежелерди сактоого аракет кылат, бирок жүрөгү ачылмайынча рухий сапаттарга жабышып алат. Бүт эли мамлекеттик деңгээлде жабышып алган элди анан Кытай басып албадыбы. Азыр рухий жол башчы жана мамлекет башчысы Индияда качып жүрөт. Мамлекети жок мамлекет башчы деген абсурд эмеспи? Биз СНГ жана дүйнөдө акыл-эске расмий жабышып алган жангыз мамлекетпиз. Эми Кудай эле сактасын! Бирок сактансаң сактайт дейт. Ар бир адам өзү жоопкерчилик алып өз аң сезимин таразалабаса жалпы коомду тазалоо мүмкүн эмес экен, ал эми коомдо көпчүлүктүн энергиясы өзгөрбөсө, анын талаасына баш ийип саясатчылар деле “Эшегине жараша тушагы” болуп атпайбы. Мен аларды актап аткан жокмун, бирок жалпы дүйнөлүк масштабдан алып караганда алардын таасири салмактуу болбой атат. Дагы эле маалымат согушу, кыргызды каралоо улантылууда. Бир нече жылдан бери баңгизатты жайылтуу жолдорун Афганистандан түндүгүрөөк жакка жылдырабыз дегенине кыргыздын экологдору кооптонуп атышкан. Ош окуясында баңгизаттарга байланыштуу иштер тууралуу билебиз. Баңгизат деген эмне? Аң-сезимди өчүрүүчү, бузуучу нерсе. Энергетикасы боюнча аң-сезим, акыл эсти даңазалаган, бирок табигый тең салмактуулукту сактабаган көп сандагы адамдар чогулган жерге туура келет Жаратылыштын тең салмактуулугун сакташ үчүн. Теориялык жактан “Манас” деп сайраган, бирок Кудайды карабаган кыргызбайлардын энергиясын тең салмактоо керек болот эгер эсибиз барда жанталашып аракет кылбасак. Теориялык эмес иш жүзүндө эле тиги Канадабы, дагы бир чоң мамлекеттин зыяндуу лабораториясына дүйнөдө кайталангыс болгон ботаникалык багыбызга уруксат берип коюшуптур деп пикетке чыгып канча ызылдадык? Андай нерсе да аң-сезимди тең салмактуулукка апкелүү керек болгон жерде болушу мүмкүн. Жеке эле Манаска байланыштуулардын гана эмес, жалпы элдин да турмушуна жанагы катабыз ушинтип азыр баары күчөп, тездеп турган мезгилде өзгөчө кесепетин тийгизип атат.


Маалыматка туура мамиле кылуу менен абалды оңдосо болот. Ооруну да биздин өз Жаратылышыбыз белги кылып берет. Коомдун оорусун да белги катары кабыл алып, элибизди илдетинен арылта алабыз. Мен уулдуу болгондо сол чыканагында жумурткадай көк шишик бар болчу. Догдурлар онкологияга жолдомо беришти. Жолдошум экөөбүз тең намаз окучубуз. Биз операцияга барбай, өзүбүз Кудай деп аракет кылдык. Колдун оорусу жөндөмдөргө байланыштуу, ошондуктан баары Кудайдын колунда экенин унутуп коюп жөндөмдөргө байланыштуу тең салмактуулукту бузган абалдарыбызды кайрадан түшүнүк менен карап чыга баштадык. Колдон бирдеме келбей калса кейиген, жөндөмдүүлөргө көз арткан, жөндөмсүздөргө кыйынсынган, аларды шылдыңдаган, теңсинбеген, мактанган ж.б.у.с. сезимдердин энергияларын нейтралдап чыгуу керек болгон. Жолдошум экөөбүз тең таланттуу болгондуктан жөндөмдөрүбүзгө байланыштуу каталарыбыз өтө эле көп болуп чыкты. Биз байкабайт экенбиз Кудайды карабай. Тез эле баягы жумурткадай шишик жок болуп кетти. Бирок уулум 1,5 жашка чыкканда жолдошум дагы жөндөмдөргө байланыштуу кыялын көрсөткөндө баягыдай шишик 2-3 саатка жетпеген убакта кайра пайда болду. Мен уулумду менен апамдыкына барып, үч күн катары менен токтобой намаз окуп, ошол чатакты карап чыгып атып, анан биротоло кетти. Кудайга шүгүр, ошо боюнча жок азыр. Элдин баарын намаз окугула деп аткан жокмун. Аң сезимибиздеги негизги баалуулугубуз Жараткан Жаратылыштын мыйзамдарына каршы болбосо турмушубуз оңолот деп атам. Кудайга ишенбей деле Биримдикти сактаган үчүн СССРде жөнөкөй адамдар азыркыдай оор абалда эмес болчу. Ал кезде адамдар ак ниет, боорукерирээк болчу азыркыга караганда.

 


Союздун убагынан бери эле кыргыздар өз Мекенинде оруска көз каранды болуп, жөнөкөй эл тургай эң чыгаан, таланттуу, белгилүү ишмерлер ондогон жылдар бою үйсүз квартиралап жүргөн. Азыр деле ал абал өзгөрө элек. “Кыргызстан – общий дом”, а кыргыздар негизинен квартирант. ММК аркылуу кыргызды бүт дүйнөгө ушунчалык жан күйгүзө адилетсиз каралаган маалымат согушу да бекеринен биз менен болуп атпаса керек. “Араздашууда дайыма эки жак тең күнөөлүү, бирок аларды ошого жеткирип өз максаттарын көздөгөн үчүнчү жак негизги себепкер болот” деп айткан акыл-эстин закондорун илимий жол менен эң толук изилдеп, экспериментте далилдеп, маселелерди чечүүнүн эң так илимий негизделген эффективдүү ыкмаларын иштеп чыккан Л.Р.Хаббард. Биздин каталарыбызды пайдаланып өз колубуз менен бири бирибизди кырдырып туруп бизден бошотуш керек болуп атпайбы бейиштей жерибизди үчүнчү жакка. Эми бийликти алсыз деп сынап коюп отура бербей ар бирибиз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Кудай дебесе да ак ниет жашап, жалпы элдин жакшылыгын көздөп түз жүргөн, ыймандуу өзүн атеист деген адамдарды Кудай деле жакшы көрөт деп ишенем. Ал эми ыймандуулук, ынтымак жок коомдо ыймансыздар экономикалык, административдик ж.б. закондорду аткармак беле? Баягы эле талап-тоноо, кошомат уланып келатпайбы. “Кудайдын закондорунан баш тарткан жерде башкаруучулар көбөйүп кетет” деп жүрөт Библияда. Так ошо болуп атпайбы азыр. Бийликтен сырткары башкарган канча жергиликтүү жана эл аралык рэкеттер бар. Ошондой башкаруучулар бошотуп кетип атышат саясий кылмышкерлерди. “Уурусу күчтүү болсо ээси өлөт” болуп канча элдин убалына калганына карап коюштубу? Башкалар ыймандуу мамиле кылышы үчүн биздин абалыбыз тең салмактуу жана таза болушу керек. Антпесе күнөөсү бар кишинин жаны ал башкаларга зыян кылганын токтотсун деп акыры атайы өзүн кырсыкка учуратат. Муну да Хаббард ачкан кылмышкерлер адатта из калтырып кеткенинин себебин издеп атып. Көрсө, ар бир адамдын жаны Жаратылыштын бөлүгү катары өзү да Эң Жогорку Биримдикке – Сүйүүгө баш ийип, башкаларга зыян кылгысы келбейт экен. Тең салмактуулугун жоготкон кыргыз мамлекетинин да тагдыры азыр аянычтуу. Андыктан, табигый закондорду билип алгандан кийин, өзүбүздүн жана кыргыздын келечегин чындап ойлогондор, биринчиден өзүбүз тез аткарышыбыз керек. Өзгөчө бийликтегилер, белгилүү адамдар, ММК кызматкерлери. Биз муну талап кылууга акылуубуз. Себеби экрандан көргөн нерсенин баары аң сезимибиздин түпкүрүндө ойлорубузга багыт берүүчү катары кабыл алынат.


Ал эми Мекенибиздин өкмөт башында тургандардын, эл сүймөнчүгү болгон белгилүү адамдардын жүрүш-турушу элге, өзгөчө ыймандуулугу жаңыдан калыптанып келаткан балдарыбыздын аң сезимине үлгү катары таасир этет. Булардын элге өз энергия-маалымат талаасы аркылуу жасаган тарбиялык таасири чоң. Ошол таасир өкүнтпөгүдөй болуш керек. Мисалы, атактуу “Битлз” дүйнөгө белгилүү болушу менен аларды туурап, жакшы көрүп атып дүйнөдөгү жаштардын көбү тамеки, ичкилик, баңгизатка бериле баштаган. Ар бир кылмышыбызды биз өз энергия-маалымат талаабызда алып жүрөбүз «Кайда барсаң да баягы Мамайдын көрү». Маалымат, энергия, материя деген бир болсо жана энергиянын сакталуу закону боюнча эч нерсе жок болуп кетпесе, биз унутуп калганыбызга же аябай унтуп калууну каалаганыбызга карабай ар бир күнөөбүз өзүбүз менен жүрөт жана башкаларга жуга берет. Мен көп таланттуу жаш жигиттердин иштери жакшы жүрүп атып эле анан иштери жүрбөй, атүгүл баарынан кур калганы аз келгенсип ден соолугунан да ажыраганын байкагам. Сураштыра келсем эле аялдары жок дегенде үч аборт жасаткан болуп чыгат. Анан ал оору, кырсык, өлүмдү чакырат экен. Эгер коомдогу адамдардын көбү өз энергия-маалымат талаасында күнөөсүз наристелерди өлтүрүү, уурулук, коррупция ж.б.у.с. маалыматты алып жүрсө, андай коомдо дайыма чоң кырсыктар боло берет. Андай коомдо кан төгүүгө апкеле турган саясатчылар болот. Ал саясатчылардын ниети, программасы, убадалары да адегендеги Акаевдикиндей чын жүрөктөн сонун болгонуна карабай, жалпы талаа элдин баары Кудайды эстегидей кылып коет. Кара энергиялуу коомдо дайыма ошо энергия бар үчүн кылмышкерлер болот. Азыр жалпы элдин абалын оңдош үчүн, элдин талаасы тазаланышы үчүн ар бирибиз өз талаабызды тазалашыбыз керек. Экинчиден, бул Бирдиктүү талаа жөнүндөгү маалымат бүт дүйнө элдерине жетиши керек. Мамлекеттик деңгээлде кайрылуу жасаш керек. Анткени табигый закондорду билип туруп аткарбаса, Бирдиктүү талаа тезирээк таразалайт. Жанагы үчүнчү күч да түшүнгүдөй кылыш керек. Билбеген үчүн өз кызыкчылыгын гана ойлоп атат. Ошон үчүн, урматтуу Манастын тукумдары, чыныгы патриот болуп кыргыздын келечегин ойлосок, Кудайды унутпайлы, Кудайга ишенбеген патриотторубуз болсо ыйманды, ынтымакты унутпасын! Азыр кимге ишенсе болот? Өзүбүзгө ишенгидей болуш үчүн жандүйнөбүздү аябай тазалашыбыз керек, бир аз ликбез керек кыргызга табигый закондорду илимий түшүндүргөн. Статистика боюнча, идеяны коомдогу 2% эле кишилер ишенимдүү колдосо, ал оңой ишке ашат. Өз энергияларыбыздын деңгээлин жогорулатканга өзүбүз жардам берели, антпесе чет элдик миллиарддар да, гумжардамдар да убактылуу болуп чыгат. Тескерисинче, чет элдиктерге ушу маалымат жардам бералат деп эсептейм – алардын абалы да оор.


Бурул ЖАКЕЕВА, Бишкек шаарынан.

One thought on “Буулуккан ойлор..

  1. Ажал улук, ?л?м ак экенине дагы бир ирет ынанып турсак да, азыркыга чейин ак булутка айланып кетиши?е т?к ишене албай, дендароо болуп турган кезибиз. Неге шашты?, карагым?! К?п ойлор, ак тилектер бар эле, бирок Кудайдын бешенеге жазган ?з?н?н за?-мыйзамы бар экен Б?б?кт?р??д? аман кылгай Эми ошолордон бир ууч топо буюрсун бизге.

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *