Тилек..

Чынара САРБАГЫШОВА, Бишкек шаары.

Чынара САРБАГЫШОВА, Бишкек шаары.

Чынара САРБАГЫШОВА.


1969-жылы Токтогул районунда туулган. Азыр Бишкек шаарында турат. Чакан ишкерлик менен алектенет. Өмүрлүк жодошу Таластын кулуну. Бир уулудун сыймыктуу апасы.

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖАЛКООЛУГУҢ САБЫРЫМ АЛЫП БАРАТ»

 

душаЖалкоолугуң сабырым алып барат,

Көзүм эмес, көңүлдөн жашым тамат.

Жайдан гана санаасыз жүргөндөйсүң,

Жашоо үчүн мен жүрсөм жаным сабап.

 

Кыялың өзгөрүлүп кетти дейсиң,

Түшүнүүгө сезимиң жетпейт сенин.

Чыдамымдын баарысын сарптап салып,

«Чыргоолонуп бул катын көптү дейсиң»..

 

Эх, чыдоонун чеги да болот тура,

Сезим дагы дат басып, соолуйт тура.

Кээ кезекте тилимдин «чаңы» чыкса,

Түшүнүп кой жан биргем буга туура..

 

Балапандай сенин көзүң карап турган,

Байоо кезим өтүп кеткен алда качан.

Баасы жок «ажаанга» да айланамын,

Байкап өзүң турмуш жүгүн артынбасаң..

11.07.2013-жыл.

вишняТИЛЕГИМ.

 

Баалайм сени, барктайм сени Жараткан,

Баарыбызга бакыт болуп жарашкан.

Аз болсо экен адамдарда кайгыруу,

Канжар сайып жүрөгүңдү канаткан..

 

Сүйөм сени, аздектеймин теңирим,

Жашасак дейм улуу күндө керилип.

Жок болсо эмне адамдарда өкүнүч,

Жан дүйнөңдү турган дайым кемирип..

 

Баарыңарга сүйүү, үмүт кааларым,

Жаман ойду жакындатпай танамын.

Эл ичинде эмгек, тынчтык бар болсо,

Анда анык мен да бакыт табарым..

26.06.2013-жыл.

 

поэтЖАЗГЫМ КЕЛДИ КАЙРАДАН.

 

Жазууга ыр батына албай кайрадан,

Жылдар нечен калемимди албагам.

Жан дүйнөмдө азат болуп өчүштү,

Жакшы ойлор дайым мени жандаган..

 

Барктай албай кыйалымдын түйшүгүн,

Басып салып ойлорумдун оор жүгүн.

Бошко гана канча жылды учуруп,

Бармак тиштеп арман кылам мен бүгүн..

 

Жазбайм ыр деп мен өзүмдү алдагам,

Жазгым келди бүгүн сени кайрадан.

Жакшы ойлор – азыр деле кеч эмес,

Жазуу үчүн калем алып камданам..

15.02.2013-жыл.

 

энеЭНЕ ЖАНА НАРИСТЕ.

 

Бул жарыка жаңы келген кызыл эт,

Күткөн сени эли – журтуң сүйүнөт.

Азыр менин балкып көөнүм бакытка,

Тилеп турам узун өмүр, акыл – эс..

 

Капалыктын баарын алыс айдаган,

Жүзүң сүйкүм, эки көзүң жайнаган.

Алдейиңди кысып алып бооруңа,

Азыр сенден эң бактылуу барбы адам?

 

Жамандыктан Жаратканым коргосун,

Теңир Ата, Умай Эне колдосун.

Адам болуп актай көргүн наристе,

Апакеңдин таткан азап – толгоосун!.

09.06.2013-жыл.

 

кыргызКЫРГЫЗЫМ.

 

Кыргызым менин кыйырдан келген кымбатым,

Кырчылдап жоодо кырылса дагы сынбасым.

Кайратың азыр кай жака кетип баратат,

Карайлап калбай канатың серме – тур бачым..

 

Кыргызым элим жүрөгүн алган нечендин,

Тукумуң сенин бүт баатыр болгон «кечээ күн».

Көкөлөп көккө канатың жайып уча албай,

Кейпин да азыр кийбегин калкым бечелдин..

 

Кыргызым журтум унутпа наркын жетеңдин,

Урпагы сенсиң баатырлар менен чечендин.

Үшкүрүк жарып, унутка таштап өзүңдү,

Улуу бир калкым кийбегин кейпин кеселдин..

 

Кыргызым менин болоттон дагы бекемсиң,

Сыналган эркиң бир күндө эмес – нечен күн.

Кылымга дагы баш ийбей келген эркиңди,

Айткыла азыр «сындыра» алат экен ким?

09.06.2013-жыл.

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *